Insjöfiskets viktigaste art är gös

Jag lyssnade idag på några intressanta presentationer av insjöfisket i Sverige. En presentation av en kommande rapport från Havs- och vattenmyndigheten om det ekonomiska värdet av insjöfisket och rapport om yrkesfisket i Vänern. Rapporterna omfattar bara det yrkesfiske som drivs med stöd av personliga fiskelicens och inte det yrkesfiske som bedrivs med stöd av enskild rätt. I denna artikel ska jag bara skriva om den förstnämnda rapporten medan jag ska återkomma till rapporten om Vänern.

Gösfiske är det dominerande fisket rent värdemässigt i alla stora sjöar utom Vättern och sammantaget även i de små sjöarna följt av kräftfisket som dock är det värdemässigt största fisket i Vättern. Laxfiske är det tredje mest värdefulla yrkesfisket i insjöar och vattendrag. Det fisket dominerar i vattendrag och mindre sjöar.

Det finns också många yrkesfiskare i insjöarna som inte får en dominerande inkomst från nån särskild art. Det fisket klassas som blandfiske i den kommande rapporten och det innebär att yrkesfiskarna då fiskar många olika arter, exempelvis olika kombinationer siklöja, gös, kräfta, sik, lax, ål, abborre, gädda och öring i Vänern, gös, ål, gädda i Mälaren och gös, ål, kräfta och gädda i Hjälmaren. Kräfta dominerar fångsterna för alla yrkesfiskare i Vättern.

Enligt rapporten och presentationen är yrkesfisket i insjöarna ett lönsamt fiske med en landad fångst på 1 560 ton år 2018 till ett värde av 133 miljoner kronor. Gösfisket och kräftfisket är det mest lönsamma. Den sjö där fisket är mest lönsamt är Vättern och det beror sannolikt på att fisket i Vättern domineras av det mycket lönsamma kräftfisket.

Antalet licensinnehavare är totalt 174 men antalet anställda är 239 stycken (om det hade varit heltidsanställda hade det bara blivit 170).

Ett stort problem med rapporten är att fisket med stöd av enskild fiskerätt inte inkluderas, En stor del av allt yrkesfiske av kräfta i insjöarna sker med stöd av enskild fiskerätt och i alla mindre sjöar sker yrkesfisket i huvudsak med stöd av enskild fiskerätt.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!