Bohus Havsbruk har fått sina musselodlingar utdömda

Bohus Havsbruk AB är ett musselodlingsföretag som haft det mycket motigt. Kanske handlar det om att företaget misskötts och misskött sina musselodlingar. Kanske är det frågan om att den odlingsteknik företaget valt inte fungerar som tänkt och kräver mer underhåll än förväntat. I vilket fall som helst har företagets musselodlingar som bl.a. ligger i naturreservatet/Natura 2000-området Stigfjorden mellan öarna Orust och Tjörn och i Koljöfjorden norr om Orust upprepade gånger kritiserats.

Den första kritiken som dök upp var att fåglar, framförallt ejdrar, fastnade i odlingarnas skyddsnät och dog. Detta ledde år 2018 till åtal om djurplågeri men företaget och dess företrädare frikändes. År 2020 var det dock för kritik igen då flera av odlingarna kollapsat och sjunkit till botten vilket konstaterats och rapporterats av dykare. Detta föranledde en inspektion av Länsstyrelsen som krävde att tre av odlingarna i Stigfjorden skulle tas bort och om de inte är borta innan den 31 december 2021 hotas företaget med vite på 1 miljon kronor.

Dessutom började Jordbruksverket att granska odlingarna då de fått stora bidrag till odlingarna, totalt 30 miljoner kronor varav dock bara 20 miljoner har utbetalats. Jordbruksverkets granskning av företaget ledde också till ett återbetalningskrav på 3,7 miljoner kronor för bidrag de fått och som Jordbruksverket uppenbarligen ansåg att de inte borde fått. Granskningen fortsatte dock även efter detta vilket enligt uppgifter i SVT lett till att fem av sex odlingar underkänts. Jordbruksverket har också meddelat att bidragen till tre av projekten som är kopplade till odlingarna ska återbetalas. Totalt 10 miljoner kronor. Jordbruksverket uttrycket följande efter en inspektion på sensommaren 2020:

Odlingen har försämrats än mer sedan senaste kontrollen den 19 september 2019 […] Odlingen är till stora delar havererad med synliga brott på rören.  Dykarna och så även filmerna bekräftar Bottenförhållanden med Vit påväxt ” matta” som visar på syrebrist och död botten.

Företrädare för Bohus Havsbruk förnekar att problemen skulle vara så omfattande som Jordbruksverket hävdar:

Bohus Havsbruk menar att odlingarna inte ska se ut som bilderna visar på grund av kalkmaskpåväxt, och att ett återställningsarbete pågår.

– Vi jobbar enligt den återställandeplan som skickades in till Länsstyrelsen, skriver delägaren Per Persson i en kommentar.

Man tillbakavisar också den bedömning och det krav som Jordbruksverket hotar med.

– Jordbruksverket har dock ingen laglig rätt att återkräva de två företagsstöd och det projektstöd som kommuniceringarna berör och vi är säkra på vår sak att vi inte kommer tvingas betala tillbaka dessa belopp. Varför Jordbruksverket agerar på detta sätt kan vi bara spekulera i.

Läs mer:

PS. De flesta musselodlingarna i fjordarna norr om Orust tillhör ett annat odlingsföretag, Scanfjord

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!