Räkfiskeföretag avvecklat?

Sandefjord Fiske AB på Fotö tycks ha sålt bägge sin fiskebåtar, GG 781 Sandefjord och GG 578 Svanvik till Västfjord Fiske AB på samma ö. Om det betyder att de avvecklat fisket eller inte har jag ingen aning om för de kan ju ha köpt en annan räktrålare. Men det är väl troligt att de lagt ner sin lite mer storskaliga fiskeriverksamhet för gott. GG 578 Svanvik har inte använts till något egentligt fiske på många, många år, utan det är en ren kvotbåt.

GG 781 Sandefjord

Västfjord Fiske AB har länge varit ett fiskeriföretag inriktat på pelagiskt fiske och äger den pelagiska trålaren GG 218 Västfjord II. Om de nu också blir ett räk- och fiskfiskeföretag är de det fjärde stora svenska pelagiska fiskeriföretaget som bedriver både pelagiskt fiske och demersalt fiske. De andra tre är Astrid-koncernen, Themis-koncernen och Fiskeri AB Ginneton.

Dessutom finns det två mindre fiskeriföretag på Västkusten som bedriver ett traditionellt fiske som omfattar både pelagiskt fiske och demersalt fiske, nämligen Rossö Fiskeri AB och Svanen Fiskeri AB.

Noterbart är att fyra av de företag som fiskar både pelagiskt och demersalt är hemmahörande på Rörö.

Längs Östersjökusten finns ett par företag som historiskt fiskat både torsk och sill, exempelvis Tallona AB. Något som är svårt idag då torskfisket är förbjudet. I Norrland finns det också många företag som fiskar såväl lax och sik såväl som sill (strömming) och siklöja.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!