Svenskdominerade Skagen – Saron Fiskeri A/S

Det femte stora räkfiskeföretaget i Skagen är det svenskägda Saron Fiskeri A/S som ägs av Filip Axelsson till 67% och August Fiskeri AB till 33%. August Fiskeri AB som hör hemma i Fiskebäck ägs av Jan-Erik Axelsson, far till Filip Axelsson, ihop med sönerna Askar Axelsson, Viktor Axelsson och Filip Axelsson. August Fiskeri AB som redovisar 4 anställda fungerar som bemanningsföretag för Saron Fiskeri A/S som dock även anställer personer från Danmark och därför redovisar 3 anställda.

Filip Axelsson har också företaget Filip Axelsson AB och Oskar Axelsson äger Oskar Axelsson Holding AB.

I senats bokslutet (2019) redovisade Saron Fiskeri A/S en förlust på cirka 170 000 kronor. De bokförda tillgångarna var 33 miljoner DKK varav 9 miljoner i fiskerättigheter och 22 miljoner i fiskebåtar. Den fiskebåt företaget äger är S 158 Saron på 397 bruttoton.

August Fiskeri AB hade en omsättning på 1,4 miljoner SEK under det sista redovisade verksamhetsåret (avslutades 2020-04-30) med en vinst på cirka 300 000 SEK efter finansiella poster och skatt. Bokförda tillgångar var nästan 19 miljoner SEK.

Andel av fiskerättigheterna för Saron Fiskeri A/S, fiskart och kvot, andel (Danmark)

  • Sej No/Sk/Ka, 0,2%
  • Kuller Skag/Katt, 0,3% (Kolja)
  • Räka Skag/Katt, 17,1%
  • Räka norsk zon, 3,8%

Total FKA-andel, 0,4%

I styrelsen för Saron Fiskeri A/S och August Fiskeri AB sitter Jan-Erik Axelsson och hans tre söner. I styrelsen för August Fiskeri AB sitter även Magnus Einald som är svåger till Jan-Erik Axelsson. Den sistnämnde är också styrelseledamot i Magnus Einald AB, Bröderna Einald Hönöfisk AB och detta bolags två dotterbolag, Jan Persson på Kössö AB och AB GG 230 På Hönö AB. Jan-Erik Axelsson är styrelsesuppleant i Bröderna Einald Hönöfisk AB liksom i dess två dotterbolag. Bröderna Einald Hönöfisk AB ägs av Magnus Einald och hans bror Stefan Einald.

Saron Fiskeri A/S är tillsammans med bl.a. S 107 Skagerak ApS och S 226 ApS delägare i Skagen Gourmet Rejer ApS med cirka 20% var. Andra ägare är bl.a. Karl Arne Nielsen som är delägare i S 255 North Sea ApS och Niels Leif Steffensen med mellan 5% och 10% var.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!