Industrifiskarnas Thyborøn – Odeskär Fiskeri

Det näst största svenskägda industrifiskeföretaget i Thyborøn, efter Rylo Fiskeri ApS, är Odeskär Fiskeri A/S som ägs av Simon Andersson som bor i Göteborg men är från Donsö och Karl-Anders Andersson på Vrångö med 44,47% var. Resten ägs av Odeskär AB på Vrångö som i sin tur ägs av bröderna Erik Andersson på Donsö (far till Simon Andersson) och Olof Andersson på Vrångö (far till Karl-Anders Andersson) med hälften var. Odeskär AB har dotterbolaget Vrångö Fiskeri AB.

Erik Andersson är tillsammans med Olof Andersson och Simon Andersson också ägare av Andersson Bemanning Fiskeri AB. Detta företag fungerar som bemanningsföretag för Odeskar Fiskeri A/S och kanske också, om det skulle behövas, för Odeskär AB.

Odeskar Fiskeri A/S gjorde en vinst på drygt 6 miljoner DKK år 2019 och hade bokförda tillgångar på totalt 129 miljoner DKK varav 90 miljoner i fiskerättigheter och 35 miljoner i fiskebåtar. Odeskar Fiskeri A/S hörde tidigare hemma i Grenå men har numera sin hemvist i Thyborøn. Båten de äger, AS 202 Neptun på 747 bruttoton, har dock fortfarande Grenå som hemmahamn.

AS 202 Neptun, S 456 Anne-Mie och L 106 Monsun år 2016.

Odeskär AB hade en omsättning på 2 miljoner SEK under det senaste verksamhetsåret (2018-19) med en vinst på 200 000 SEK. Bokförda tillgångar var totalt 23 miljoner SEK varav 9 miljoner i fiskebåtar. Då ägde företaget ännu inte den båt som idag heter GG 850 Odeskär utan då hade de bara en mindre båt med det numret. Nuvarande GG 850 Odeskär är på 307 bruttoton.

Andersson Bemanning AB med 6 anställda hade en omsättning på 5,5 miljoner SEK år 2019 med en vinst på cirka 200 000 och bokförda tillgångar på 1,6 miljoner SEK.

Andel av fiskerättigheterna för Odeskär Fiskeri A/S (Danmark), fiskart och kvot, andel

 • Sill i v. Östersjön, 2,2%
 • Sill i ö. Östersjön, 14,9%
 • Brisling Nordsjön, 3,9% (Skarpsill)
 • Brisling v. Östersjön, 0.2%
 • Tobis, 1,8%

Total IOK-andel, 1,5%

Andel av fiskerättigheterna för Odeskär AB (Sverige) , fiskart och kvot, andel Källa: Havs- och vattenmyndigheten

 • Sill Nordsjön, 0,6%
 • Sill Nordsjön norsk zon, 0,6%
 • Sill Skag/Katt/Nord, 3,6%
 • Sill Skag/Katt, 3,6%
 • Sill västra Östersjön, 7,8%
 • Sill östra Östersjön, 3,2%
 • Skarpsill Skagerak, 2,6%
 • Skarpsill Östersjön, 3,2%
 • Makrill, 2,0%
 • Makrill norsk zon, 2,0%
 • Blåvitling, 1,8%
 • Tobis, 2,1%

I styrelsen för Odeskär Fiskeri A/S sitter Erik Andersson, Olof Andersson och Simon Andersson som också utgör styrelsen i Andersson Bemanning AB. I Odeskär AB består styrelsen av Erik Andersson och Olof Andersson med fruarna Ingela Andersson och Kerstin Cecilia Andersson som suppleanter. Olof Andersson är också styrelseledamot i Vrångö Hamnförening ek.för.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!