Industrifiskarnas Thyborøn – Berndtsson & Börjesson

Förutom Rylo Fiskeri ApS och Christer og Lennart Fiskeri A/S finns även två andra svenskägda fiskeriföretag i Thyborøn. Ett av dem är Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS. Ägare av företaget är Peter Mikael Berndtsson (äger 40%), Henrik Gunnar Börjesson (40%) samt deras söner Oscar Berndtsson (10%) och Joel Börjesson (10%). Peter Mikael Berndtsson och Henrik Gunnar Börjesson äger även företaget Berndtsson & Börjesson Fiskeri AB i Fiskebäck i Sverige. Det svenska bolaget fungerar som bemanningsföretag.

2019 gjorde Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS en vinst på cirka 2,5 miljoner DKK och de bokförda tillgångarna var total på 41 miljoner DKK varav 15 miljoner i fiskerättigheter och 19 miljoner i form av fiskebåtar, eller rättare sagt en fiskebåt, L 421 Cadiz på 672 bruttoton.

Svenska Berndtsson & Börjesson Fiskeri AB omsatte cirka 3 miljoner SEK med en obetydlig vinst. De bokförda tillgångarna var totalt 2 miljoner SEK.

L 421 Cadiz

Andel av fiskerättigheterna för Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS , fiskart och kvot, andel

  • Brisling Nordsjön, 1,1%
  • Brisling Östersjön, 1,9%
  • Tobis, 1,2%

Total IOK-andel, 0,6%

I bägge bolagens styrelser sitter Peter Mikael Berndtsson, Henrik Gunnar Börjesson och Joel Börjesson (i det svenska bolaget är han suppleant).

Läs mer: