Forskarna som inte kan läsa vetenskapliga rapporter

Havet.nu är en forskardriven webbsajt som inte alltid hittar rätt. Nu har de skrivit om bottentrålning med anledning av en forskningsrapport där forskarna publicerat en artikel om bottentrålningens effekter på utsläppen av växthusgaser.

Bottentrålning är den mest energikrävande fiskemetoden och innebär alltså att utsläppen av växthusgaser i förhållande till fångad mängd fisk och skaldjur är högt. Men det är inte detta som den nya rapporten handlar om utan den handlar om att bottentrålning också innebär att växthusgaser frigörs från botten när bottensedimenten rörs om på grund av bottentrålningen. Detta innebär att utsläppen va växthusgaser från bottentrålningen mångdubblas.

I artikeln som publicerats i Nature skriver dock forskarna att de gjort en mängd antaganden. Som jag ser det innebär det att rapportens slutsatser är mycket osäkra. Om det bottentrålas på grus- eller sandbottnar blir det ju knappast några utsläpp av växthusgaser. Bottentrålningens effekter på den typen av bottnar är jämförbar med den påverkan som tidvatten, strömmar och vågor har. Trots det har rapporten räknat med utsläpp från sand- och grusbottnar, dock mindre utsläpp än från lerbottnar.

Det är alltså troligen endast på lerbottnar som bottentrålningen medför att växthusgaser frigörs från bottensedimenten. Det betyder troligen att rapportens slutsatser på storleken av växthusgasutsläppen av allt att döma är felaktiga. Detta tycks inte ”forskarna” på sajten havet.nu ens fundera över.

Forskarna på havet.nu påstår också att rapporten klarlägger vilka länders fiske som släpper ut mest växthusgaser. Det är en felaktigt, en missuppfattning och en feltolkning av rapporten. Vad rapporten gör och vad som också presenteras i en artikel om rapporten i Guardian är att de presenterar i vilka länders ekonomiska zoner som det sker störst utsläpp av växthusgaser. Detta är inte på något sätt ett mått på utsläpp från de aktuella ländernas fiskeflottor.

Sålunda fiskar en stor mängd länders fiskeflottor med bomtrålare och bottentrålare i de ekonomiska zonerna som tillhör Storbritannien, Danmark och Nederländerna. Utsläppen från dessa länders egna fiskeflottor är därför lägre än vad diagrammet i Guardian tyder på.

Spanien har en av de största trålfiskeflottorna i världen. Men de fiskar inte på spanskt vatten utan i hela världen vilket gör att utsläppen från den spanska fiskeflottan är mycket större än utsläppen i spansk ekonomisk zon. På samma sätt är utsläppen från Kinas, Rysslands, Sydkoreas, Japans, och Taiwans fiskeflottor troligen betydligt större än vad som redovisas och framgår av rapporten då deras fiskeflottor i mycket stor utsträckning fiskar utanför ländernas egna ekonomiska zoner.

Forskarna på Havet.nu har i motsats till Guardian inte begripit rapporten på denna punkt och det är oroväckande. Att inte kunna skilja mellan utsläpp i ett lands ekonomiska zon och utsläpp från ett lands fiskeflotta är ett allvarligt fel som leder till felaktiga slutsatser och felaktiga förslag. Det tyder på att svenska fiskeriforskare har så dåliga kunskaper om fiske att deras uppfattningar och forskning alltid måste betraktas med stor skepsis. Så tro dem inte när de hävdar att sillfisket är för stort eller ens om såna enkla saker som vad en plats heter och var en fjord ligger.

I övrigt handlar artikeln i Guardian, artikeln i Nature och rapporten mest om att en större del av världens havsbottnar bör skyddas.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!