Dumheter om laxodling och fiske i Tidningen Syre

Tidningen Syre har publicerat en ledare av Daniela Portocarrero som bygger på anekdotisk bevisföring och falska påståenden. De senare i flera fall tagna direkt från den lögnaktiga filmen Seaspiracy.

Ledarskribenten varnar för odlad fisk rent generellt fast hon nog menar lax. Laxfiskar (lax, regnbåge etc) utgör bara 8% av den odlade fisken och det som påstås i ledaren om laxodling är till stor del fel.

Det är riktigt att odlad lax kan påverka den vilda laxens gener. Främst genom att den rymmer och blandar sig med vild lax. Det kan medföra att den vilda laxen blir sämre anpassad till de floder den lever i. Men samtidigt innebär det att laxen blir mindre känslig för olika miljöer och därför kanske inte lika lätt att utrota som väldigt specialanpassad lax.

Vild lax har problem och har försvunnit från många laxälvar. Men det är inte alls ett resultat av laxodlingar utan ett resultat av ett tidigare överfiske på 1970-talet samt vattenkraftsutbyggnad. Laxodlingar är i själva verket något som utvecklades för att motverka överfisket på laxen.

Men gifter som användes i laxodlingar kan påverka miljön där odlingarna finns negativt. Ett större problem är dock kanske att de också bidrar till övergödning, framförallt lokalt där odlingarna finns.

Odlad lax är bar mat utan farliga halter av miljögifter. Vild lax från Östersjön innehåller däremot farliga halter av miljögifter och ska inte ätas för ofta. Vild lax från Atlanten och Västerhavet innehåller däremot inte så mycket miljögifter, men den har som sagt vad överfiskats tidigare och bestånden har långt ifrån återhämtat sig.

Det om färgämnen i odlad lax som Portocarrero tar upp är hörsägen. Men. I laxfoder tillsätts ett färgämne som heter astaxantin. Det färgämne kommer i naturen från räkor som vild lax äter vilket gör köttet rosa. Räkorna får det i sin tur från alger som de äter. Det är alltså nåt helt naturligt och inget problematiskt utan snarare bra för oss. Närbesläktade ämnen finns i tomat, paprika, peppar och morötter. Astaxantin säljs också som dyrbart i nyttigt kosttillskott.

Men det är inte bara för färgen som astaxantin tillsätts i fodret. Astaxantin behövs också för att laxynglen ska överleva. Det är alltså nödvändigt att använda astaxantin för att kunna odla lax.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!