Hästräketrålarna – RI 426 Mette Janni

Hästräkor eller sandräkor fiskas längs den jylländska kusten från Thorsminde i norr till tyska gränsen i söder. I fisket används små bomtrålare. I Danmark fiskas i stort sett lika mycket hästräkor som nordhavsräkor (den räka vi brukar äta i Sverige) och de räksmörgåsar som kan inmundigas på Tivoli i Köpenhamn är gjorda med hästräkor. De flesta bomtrålare som fiskar hästräkor har Havneby på ön Rømø som bas men det finns också bomtrålare för fiske hästräkor i Hvide Sande och Esbjerg. För hästräkor finns inga överförbara fiskerättigheter utan det som behövs är en licens (ett tillstånd). Ett 20-tal fiskebåtar har en sådan licens och de fiskar på en gemensam kvot.

RI 426 Mette Janni är en bomtrålare på 82 bruttoton som ägs av RI 426 ApS. Hemmahamn är Hvide Sande. Ägare av bolaget som har 2 anställda är Lars Johnsen Høj och Enevold Mose Sørensen via personliga holdingbolag. Lars Johnsen Høj är sannolikt släkt med Paul Johnsen Høj som har garnfiskebåten RI 244 Rikke Høy.

RI 426 ApS gjorde i princip ett nollresultat år 2020. De bokförda tillgångarna i slutet av bokföringsåret (20200930) var 10 miljoner DKK varav cirka 3,5 i fiskerättigheter och 7 miljoner i fiskebåtar.

Förutom räkfiskelicensen har RI 426 ApS en hel del fiskerättigheter för annan fisk, främst plattfisk och kräfta, som ingår i FKA-systemet. De har byggt om båten för att även kunna hantera detta fiske på ett bra sätt.

RI 426 Mette Janni innan den byggdes om och blev större. Bild: Vestværftet

Andel av fiskerättigheterna för RI 426 ApS, fiskart och kvot, andel

  • Kuller Skag/Katt, 0,1% (Kolja)
  • Kulmule, 0,2% (Kummel)
  • Tunga Skag/Katt, 0,1%
  • Tunga Nordsjön, 0,1%
  • Rödspätta Nord, 1,4%
  • Rödspätta Skag, 0,3%
  • Piggvar och slätvar, 1,4%
  • Jomfruhummer Nord, 3,6% (Kräfta)

Total FKA-andel, 0,4%

Enevold Mose Sørensen sitter förutom i de egna bolagen också i styrelsen för A/S Hvide Sande Isværk medan Lars Johnsen Høj inte har några uppdrag vid sidan av de egna bolagen.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!