Hästräketrålarna – L 299 Mallemukken

Hästräkor eller sandräkor fiskas längs den jylländska kusten från Thorsminde i norr till tyska gränsen i söder. I fisket används små bomtrålare. I Danmark fiskas i stort sett lika mycket hästräkor som nordhavsräkor (den räka vi brukar äta i Sverige) och de räksmörgåsar som kan inmundigas på Tivoli i Köpenhamn är gjorda med hästräkor. De flesta bomtrålare som fiskar hästräkor har Havneby på ön Rømø som bas men det finns också bomtrålare för fiske hästräkor i Hvide Sande och Esbjerg. För hästräkor finns inga överförbara fiskerättigheter utan det som behövs är en licens (ett tillstånd). Ett 20-tal fiskebåtar har en sådan licens och de fiskar på en gemensam kvot.

Bomtrålaren L 299 Mallemukken på 83 bruttoton ägs av Mallemuk ApS som i sin tur ägs av Jesper Kobberholm genom ett personligt holdingbolag. Hemmahamn för båten är Thyborøn. Bolaget har 3 anställda och gjorde en vinst på nästan 300 000 DKK år 2020. De bokförda tillgångarna var 7,7 miljoner DKK i slutet av år 2020 varav cirka 6 miljoner i fiskebåtar. Räkfiskelicensen och de mycket små FKA-rättigheter företaget har är inte upptagna i bokföringen.

Jesper Kobberholm är troligen också delägare i Thyborøns Kvotseselskab A/S då han är invald i bolagets styrelse. Thyborøns Kvoteselskab A/S är ett bolag som har bildats i syfte att inneha fiskerättigheter som de senare hyr ut till delägarna och kanske också till andra fiskare. Företaget gjorde en förlust på 2 miljoner DKK år 2019. De bokförda tillgångarna var totalt 61 miljoner DKK varav i stort sett allt i form av fiskerättigheter. Bolaget äger kvotjollen L 382 Ceal II.

Andel av fiskerättigheterna för Thyborøns Kvoteselskab A/S, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 5,2%
 • Torsk Skagerak, 0,1%
 • Torsk västra Östersjön, 0,7%
 • Sej, 0,9%
 • Kuller Nordsjön, 2,0% (Kolja)
 • Kuller Skag/Katt, 0,1%
 • Kulmule, 0,4% (Kummel)
 • Havtaske, 4,0% (Marulk)
 • Tunga Nordsjön, 2,9%
 • Rödspätta Nord, 4,3%
 • Rödspätta Skag, 0,2%
 • Rödspätta Öster, 0,3%
 • Piggvar/Slätvar, 2,8%
 • Jomfruhummer Nord, 2,4%
 • Jomfruhummer norsk zon, 1,4%

Total FKA-andel, 1,6%

Jesper Kobberholm är vid sidan av de egna bolagen också styrelsemedlem i Thyborøns Kvoteselskab A/S och Tbyborøn Havns Fiskeriforening.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!