Varför industrifisket i Senegal och Peru inte skadar det lokala fisket

Uppfödning av lax kräver en viss mängd fiskmjöl i fiskfodret. Idag kring 1 kilo pelagiska fisk per ett kilo producerad lax. Fisket av små pelagiska fiskar för fiskmjölstillverkning är i allmänhet långsiktigt hållbart samt miljö- och klimatvänligt. Den överväldigande delen av fisket för användning till fiskmjöl sker utanför Perus och Chiles kuster. Detta fiske av anchoveta har varit det största fisket i världen sen 1960-talet. Idag är pollockfisket i norra Stilla Havet dock lika omfattande.

—————————-
Läs mer om anchoveta-fisket
—————————-

På 1970-talet kollapsade beståndet av anchoveta på grund av överfiske. Detta drabbade sjöfåglarna i området mycket hårt, Efter en period med inget eller marginellt fiske växte dock fisket igen till att bli de största i världen. Numera är det ordentligt förvaltat och visar inte upp några tecken på överfiske. Fisket bedrivs i huvudsak av små snörpvadsbåtar och fiskmjölsfabrikerna ligger i Peru och Chile. Det innebär många arbetstillfällen och försörjning åt den lokala befolkningen. Att det skulle innebära problem för lokalbefolkningen i området som levt på detta fiske i 100 år är inte sannolikt. Det lokala fisket är fiske för fiskmjölstillverkning. Det som påstås i ett radioprogram om att laxodlingen i Säffle kan orsaka problem i Peru och Chile saknar därför verklighetsanknytning.

I Senegal är läget lite annorlunda. För det första är landets fiske inte viktigt för fiskmjölstillverkningen i världen. Det vore inget problem om det uopphörde men samtidigt är detta fiske inte problemet i området. Den viktigaste arten i fisket för fiskmjölstillverkning (industrifisket) i Senegal är sardin och den fiskas långt från land och är normalt inte en av de viktigare fiskarna för lokalbefolkningen. Sardiner fiskas bara i mindre utsträckning av lokalbefolkningen och istället huvudsakligen av stora fiskebåtar från Ryssland och EU.

—————————-
Läs mer om fiske i Senegal
—————————-

I Senegal är vissa arter troligen överfiskade, det gäller bonga och vissa sorters sardineller för att nämna arter som ibland används för fiskmjölstillverkning (ofta fångas de då som bifångst). Detta är viktiga arter för lokalbefolkningen. Stora fiskebåtar står dock bara för cirka 10-20% av fisket i Senegal så problemet i området är snarare att det finns för många små fiskebåtar. Fisket med de mindre båtarna är inte förvaltat och ingen vet hur mycket de egentligen fiskar medan det storskaliga fisket är hårdare kontrollerat.

Det förekommer dock även olagligt fiske i området av framförallt kinesiska fiskebåtar. Men det är ett fiske som är inriktat på andra arter än de som fiskas för fiskmjöl.

Det storskaliga fisket är inte det huvudsakliga problemet i Senegal och en laxodling i Sverige innebär inte ett problem för lokalbefolkningen i Senegal. Något som påstås i ett program i Sveriges Radio. Men de påståendena är av allt att döma felaktiga.

Läs också: Varför sill/strömming från Östersjön inte fiskas för konsumtion

 

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!