Fiskarna i fiskelägesbygden som försvann – familjen Olvesjö

Tjörn och Orust samt Skaftölandet var centrum för det mest legendariska svenska fisket. Storbackefisket efter långa med bas i fiskelägen som Klädesholmen, Skärhamn, Kyrkesund, Mollösund, Käringön, Edshultshall, Hälleviksstrand, Stocken, Gullholmen och Grundsund. Dessutom hade sillfisket ett fäste på Klädesholmen, Åstol och Dyrön söder om Tjörn såväl som i Rönnäng.

På Orust är fisket i stort sett försvunnet. Endast enstaka fiskebåtar finns kvar på vissa platser. På Tjörn finns det några få fiskebåtar kvar i Skärhamn och på Dyrön medan Rönnäng har ganska många fiskebåtar. I Grundsund finns några stycken fiskebåtar kvar,

Södra Tjörn kan idag betraktas som en del av Göteborgsområdet med sin två stora pelagiska fiskeriföretag, Båt GG 330 Carmona AB på Dyrön och Lövön AB i Rönnäng. I Rönnäng finns även bland annat Arkö Fiske AB, GG 1221 Singapore AB, Rex Fisk AB och familjen Olvesjös fiskeriföretag. I Skärhamn har vi Midvåg Fiskeri AB.

På Orust finns bara ett större fiskeriföretag, Bryggvingen AB, men huvuddelen av omsättningen kommer från företagets restaurangverksamhet. I Grundsund finns LL 628 Atlantic AB och Darwin Fiske AB.

Josjö Fiske och Jokri Fiske

Johan Olvesjö är ägare till Josjö Fiske AB medan hans far Christer Olvesjö äger Jokri Fiske AB. Företagen ägnar sig fiske av läppfisk och burfiske av kräfta med de små fiskebåtarna GG 343 Havet, GG 116 Linda och GG 16 Molly. Styrelsen i Jokri Fiske AB består av Christer Olvesjö som ordinarie ledamot och Johan Olvesjö som suppleant. Styrelsen i Josjö Fiske AB består av Johan Olvesjö som ordinarie ledamot med Linda Dahlkvist som suppleant.

Josjö Fiske AB omsatte 1,7 miljoner SEK under det senaste redovisade bokföringsåret med en vinst på 300 000 SEK. De bokförda tillgångarna var 2,3 miljoner SEK. I Jokri Fiske AB var omsättningen cirka 500 000 SEK samma period. Vinsten var obetydlig och de bokförda tillgångarna cirka 2 miljoner SEK.

Förutom uppdragen i de egna företagen är Johan Olvesjö också styrelseledamot i Kåreviks fiskehamnsförening upa. Christer Olvesjö har inga uppdrag vid sidan av egna företagen.

Rex Fisk AB

Peter Hillberg är ägare av Rex Fisk AB i Rönnäng, Han är också gift/sambo med Helena Olvesjö som väl troligen är syster till Johan Olvesjö. Helena Olvesjö är suppleant i styrelsen för Rex Fisk AB medan Peter Hillberg är ordinarie ledamot.

Förutom Rex Fisk AB är Peter Hillberg också hälftenägare av Peter & Christians Fiske HB. Christian Johannisson äger resterande 50%. Christian Johannisson äger dessutom CJ Fisk AB i Skärhamn.

Peter Hillberg är också styrelsesuppleant i Ideella föreningen Tjörnfiskarna med firma Rönnängs Fiskhamn.

Under det senaste bokföringsåret som slutade 2020-05-31 omsatte Rex Fisk AB nästan 2 miljoner SEK och gjorde en vinst på nästan 400 000 SEK.

Rex Fisk AB äger GG 85 Rex på 15 bruttoton. Båten används till garnfiske av makrill, torsk och sej samt burfiske av kräfta. Peter & Christians Fiske HB äger fiskebåten GG 740 Norrland på 11 bruttoton. Norrland bedriver garnfiske av torsk, sej med mera samt burfiske.

GG 85 Rex

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!