Otillräcklig handlingsplan för vattenbruk

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tillsammans med en rad andra organisationer tagit fram en Handlingsplan för utveckling av svenskt vattenbruk som en del av en omfattande Strategi för svenskt fiske och vattenbruk 2021–2026.

Precis som när det gäller Handlingsplanen för yrkesfisket är det en massa ord men ingen verkstad. Det läggs stor vikt på ekosystemansatsen men så länge inte fåglar och sälar är möjliga att jaga och sälja produkter av är ekosystemansatsen bara en fin dröm. Inga möjligheter att realisera den med nuvarande EU-regler eller nuvarande svenska lagstiftning existerar.

Precis som i handlingsplanen för yrkesfisket ska det analyseras, utredas, undersökas, samlas kunskap och kompetensutvecklas. Men inte göras ett skit.

Några konkreta åtgärdsförlag finns inte. Det absolut största problemet för att svensk vattenbruksnäring ska kunna utvecklas adresseras inte på något sätt. Tillståndsfrågan, byråkratin och regelverket. Det nämns bara att det borde förenklas. Men hur sägs det inget om. Men utredas ska det liksom vidareutvecklas, tas farm en vägledning osv. Att förenkla tycks inte stå på dagordningen. Färre inblandade myndigheter tycks inte vara ett alternativ. Att göra tillståndsprocessen enklare nämns inte mer än i flummiga önskningar.

Hela handlingsplanen är en lång rad av fina ord. Exakt vad som ska göras lyser dock med sin frånvaro. I motsats till när det gäller fisket har jag dock inga förslag på vad som som kan göras i detta nu. Min kunskap om området är helt enkelt inte tillräcklig.

Läs också: Otillräcklig och flummig handlingsplan för yrkesfisket

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!