Malmöbors otroliga dumheter om trålning på Almedalsveckan

Sossen Carina Svensson som är borgarråd i Malmö samt Michael Palmgren som är verksamhetsledare på Marint Kunskapscenter i Malmö, påstår i en debatt under årets digitala Almedalsvecka att allt trålfiske är ohållbart. Påståendet är ren dumhet. Falskt. Felaktigt.

Sveriges mest miljövänliga och klimatvänliga fiske är det storskaliga pelagiska fisket med pelagisk trål och snörpvad. Det är mer miljövänligt än kustnära småskaligt fiske.

Fördomsfull och okunnig samtalsledare

Debatten ordnades av bl.a. Ship of a New Story och deras samtalsledare Richard Pålsson hade lika märkliga uppfattningar som Michael Palmgren och den klart okunniga Carina Svensson. I deras presentation av debatten/samtalet sägs det att folk i fiskeridebatten hotar varandra, inklusive med vapen. Marint Kunskapscenter och Emprogage var medarrangörer.

Konsumtionsfiske

Den fisk som fångas av de pelagiska trålarna i Östersjön går inte att sälja till konsumtion. Den innehåller för stora halter av miljögifter så Livsmedelsverket avråder från att äta den. Istället går huvuddelen av sillen från Östersjön till fiskmjöl och fiskolja. Då kan gifterna tas bort. Fiskmjölet och fiskoljan blir sedan ingredienser i foder till lax som vi sedan äter. Laxen är fri från miljögifter, bra och nyttig att äta. Så sillen i Östersjön går i huvudsak till mat för människor, men vi en omväg. En omväg som gör den nyttigare för oss.

Bottentrålning

Deras påståenden om bottentrålsfiske är dessutom totalt bortom all verklighet. Bottentrålning har som mest berört cirka 25% av Östersjöns botten. Idag är det mycket mindre än så då inget torskfiske förekommer. Ingen fiskar heller på områden där det finns vrak för det skulle innebär att trålen blev förstörd. De påstår att parker skulle bli förstörda om en bottentrål drog igenom. Inte en chans. Bottentrålen skulle nämligen gå sönder och ingen skulle kunna dra en trål genom en park. Det som på land är jämförbart med bottentrålning är jordbrukets plöjning och harvning. Fast bottentrålning påverkar inte lika mycket.

Palmgren påstår att trålfiskeförbudet i Öresund är det som gör skillnad. Det är rent skitsnack. Trålning har alltid varit förbjudet i Bohusläns innerfjordar men där finns ingen fisk ändå. Trålningen har inte med saken att göra.

Vidare påstår Palmgren att det finns överfiske i Östersjön. Det är en lögn. Det finns inget överfiske i Östersjön. Så det är svårt att agera mot överfiske i Östersjön för det finns inget. Carin Svensson upprepar dumheterna och lögnerna om att sill fiskas med bottentrål av stora trålare. De stora silltrålarna fiskar ingen  siklöja, torsk, skrubba eller rödspätta. Det är fyra fiskarter som fiskas med bottentrål i Östersjön.

Falska nyheter, felaktigheter och lögner

Inget av det Palmgren säger i inslaget från Almedalsveckan har något med vetenskap att göra. Det mesta är faktiskt ren lögn. Carina Svensson ger till och med trålfisket skulden för att havsnivån stiger. Det finns ingen hejd på vilket problem storfisket ställer till enligt henne. Det mesta hon säger i inslaget om fiske är bara falska nyheter och dumheter. Om några av deras lögner:

 • Att trålfiske alltid är ohållbart är en lögn.
 • Att sälen alltid i Öresund funnits är en lögn.
 • Det är också en lögn att bottentrålning förstör allt på botten.
 • Att storskaligt trålfiske med flyttrål är miljöfientligt är en lögn.
 • Att hela Östersjön berörs av bottentrålning är en lögn.
 • Det är en lögn att sillen inte går till mat för människor.
 • De enda som blivit mordhotade i den svenska fiskedebatten är storskaliga yrkesfiskare. Andra påståenden är lögn.
 • Att bottentrålare fiskar till fiskmjöl är en ren lögn.
 • Att trålfiskeförbudet skulle ha räddat Öresund är en lögn.
 1. Det finns inga monstertrålare som fiskar i Bottenhavet eller Stockholms skärgård
 2. De stora trålarna fiskar inte upp strömmingen
 3. Dumheter om sillfiske från Östersjökommuner och Centerpartiet
 4. Felaktigheter och meningslösheter om sillen i Östersjön
 5. Sillen/strömmingen i Östersjön är inte hotad
Totalt fiskestopp?

Slutligen hävdar Ship of a New Story att fisket måste totalstoppas i Östersjön. Dvs de vill förbjuda även det kustnära småskaliga fisket. Något de i nästa andetag vill värna om. Så förutom att deras påståenden i debatten/samtalet huvudsak är ren lögner så hänger det inte heller ihop.

Carina Svensson ljuger av okunnighet. Michael Palmgren ljuger trots att han känner till verkligheten. Det är synd att en så trevlig man ska vara så oärlig som han är i inslaget från Almedalsveckan.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!