Läkemedelsrester i vatten men inte i fisk

I en ny undersökning gjord av IVL, på uppdrag av Mälarens vattenvårdsförbund, Vänerns
vattenvårdsförbund och Vätternvårdsförbundet, har läkemedelsrester i fisk i de tre stora sjöarna Mälaren, Vänern och Vättern studerats. Varken läkemedel eller antibiotika fanns i mätbara halter i något av proverna. Detta trots att det i tidigare undersökningar påvisats läkemedelsrester i vattnet. Däremot påvisades hormoner i flera av proverna.

Proverna har gjorts på abborre i Vänern, Vättern och Mälaren, och i Vättern har prover också tagits på röding. Det som undersökningen har tittat på är förekomsten av 24 läkemedel, 15 antibiotika och tre hormoner. När det gäller hormonerna är två naturligt förekommande och ett syntetiskt. Inget läkemedel, antibiotika eller syntetiskt framställt hormon fanns i mätbara halter i något av proverna från de tre sjöarna.

Hormoner

När det gäller de naturligt förekommande hormonerna, östron och 17βöstradiol så visar resultaten att halterna i fisk i Vänern och Vättern är i princip inte mätbara. Halterna var däremot mätbara i fiskarna i Mälaren. Dessa två hormoner är naturligt förekommande hos både fisk och människor.

– Vi såg ingen skillnad i halterna av hormon i själva ytvattnet mellan de tre sjöarna i den tidigare vattenundersökning som utfördes av SLU, men i den här undersökningen ser vi att fisken i Mälaren hade högre halter hormon i sig. Vi kan inte säga med full säkerhet vad detta beror på, men en möjlig orsak är att Mälaren tar emot avloppsvatten från fler människor och har en mindre vattenvolym än de andra sjöarna, säger Ingrid Hägermark, förbundschef för Mälarens vattenvårdsförbund, i ett pressmeddelande.

Hon fortsätter: – Det är också fullt möjligt att det finns en naturlig orsak och att det har samband med fiskens egen lekcykel. Det här är något vi kommer att titta närmare på, för att utreda om det är en naturlig variation som ligger bakom eller om det beror på eventuell förorening,

De halter av hormon som hittades fanns i levern på abborrarna. Det är inte den delen av fisken som äts. Det finns ingen anledning att befara att förhöjda halter förekommer i de delar av fisken som äts. Enligt undersökningen finns det inga tecken på att fisk från Mälaren skulle vara olämplig som mat.

Läs mer om gifter i fisk

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!