Överfiske är inte ett problem i svenska vatten

I en artikel i GP om fiske framförs en klar lögn och felaktighet av forskaren Kerstin Johannesson på Göteborg Universitet. Hon påstår nämligen att överfiske är ett problem på den svenska västkusten och att det är ett resultat av felaktiga politiska beslut.

Något överfiske av har inte förekommit i svenska vatten på Västkusten sen i alla fall 20 år tillbaks med två undantag*. Politikerna har dock inte alls tillåtit nåt fiske utöver de vetenskapliga råden. De två problem som finns är av annan art

Varför forskare sprider lögner om fiske övergår mitt förstånd. Men det verkar som om de alltid håller sig till gamla fakta när det gäller detta. De tycks helt enkelt ljuga av slentrian. Eller kanske för att de tror ett en lögn om fisket ligger i linje med den allmänna opinionen och inte kommer att upptäckas. Och det är ju klart, med journalister som är totalt okunniga om fiske, i detta fall Johanna Andersson, är det lätt att komma undan med lögner och felaktigheter.

Däremot är bristen på fisk invid kusten naturligtvis ett problem. Men den uppstod inte igår. Utan för 40 år sen, på 1980-talet. Då fiskades det för mycket. Men idag finns inget överfiske. Det är oseriöst av Johannesson att uttala sig som hon gör.

Idag kan vi istället se att bestånden av många arter ökar i Skagerak och Kattegatt. Exempelvis finns det idag två späckhuggarflockar i svenska vatten, tusentals blåfenade tonfiskar och fler bläckfiskar. Förekomsten av späckhuggare, en hel del andra valar och många blåfenade tonfiskar tyder också på att bestånden av sill och makrill ökat kraftigt. Annars skulle de stora havsdäggdjuren och fiskarna inte vara här.

Utan räkor?

Att Skagerak skulle bli utan räkor som en annan forskare vid namn Lars Gamfeldt antyder i artikeln är också ett uttalande som saknar sanningshalt. Grumligt vatten ger mer mat till skaldjur och har alltså i allmänhet en motsatt effekt. Ärligt sagt verkar han inte veta vad han pratar. Nordhavsräkor lever inte heller på grunt vatten dör ålgräsängar finns.

Även han yrar om överfiske och utfiskning som en orsak till att ålgräsängarna försvunnit utanför Nordre älvs mynning. Överfisket ägde rum på 1980-talet. I detta sammanhang handlade det främst om ett mycket omfattande fritidsfiske med garn efter öring som också tog torsken. Det ha sen 1980-talet inte förekommit något egentligt yrkesfiske på bottenlevande arter kustnära eller i innerfjordsområdena. Bottentrålning har aldrig någonsin förekommit.

Övergödning och ålgräs

Ålgräsängarna (sjögräsängarna) har försvunnit de sista 20 åren. Bristen på större fisk kan ha spelat roll för det men viktigare är sannolikt att vattnet blivit mindre salt utanför Kungälv och att det finns allt för många småbåtshamnar och båtar. Tillsammans med saker som aldrig studerats vetenskapligt.

Jag tror inte heller att ålgräsängar i huvudsak försvunnit på grund av övergödning. Men på något sät har det sannolikt bidragit. Ålgräsängarna började försvinna när avloppsreningsverken i Sverige byggdes ut med fosfatrening på 1980-talet. Kvävet renades dock inte bort. Jag tror att detta är en viktigt orsak till att ålgräset började försvinna liksom en direkt bidragande orsak till att fisken försvann. Detta har dock inte undersökts vetenskapligt och kanske kan det vara så att forskarnas teorier om ålgräset och dess försvinnande inte alls stämmer.

Har forskarna hamnat fel?

Det kan till och med vara så att den extrema övergödning som sillsalterierna och trankokerierna skapade vid Kungälvskusten i slutet av 1700-talet var det som gjorde att älgräsängarna blev så omfattande som de varit:

Men jag undrar om det är någon som öht funderat på om ålgräsängarna utbredning på 1980-talet var de naturliga eller om de var större än de varit tidigare. Kanske gynnades ålgräsängar av det försurade vattnet som strömmade ut från alla vattendrag? Eller var det så att ålgräset växte extra bra på grund av all skit som släpptes ut från trankokerierna på 1700-talet och att effekterna av det nu försvunnit?

På 1930-talet försvann sannolikt en mycket stor del av ålgräset på grund av sjukdom. Återhämtade sig ålgräset från det? Varför i så fall? Eller försvann det inte i Sverige på samma sätt som det försvann i Danmark och andra länder. Och varför försvann inte fisken då om ålgräset nu är så viktigt? Många frågor saknar svar när det gäller ålgräset och forskningen kring dess försvinnande.

Jag tror att forskarna låst fast sig vid förklaringsmodeller som inte håller om vi studerar en längre tidsperiod. Och därför har ingen heller forskat om effekterna av sillperioden eller det försurade vattnet. Eller för den delen om effekterna av fosfatrening utan kväverening.

Läs mer:

*) Danskt kräftfiske fiskar förmodligen mer fisk än de har kvot till och kastar ut fisken olagligt. Svenskt och norskt räkfiske uppgraderar fångsten av räka och kastar ut undermålig räka.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!