Norra Bohusläns skaldjursfiskare – Nordkosters Fisk

Fisket i norra Bohuslän har alltid varit mer småskaligt än fisket längre söderut i Bohuslän. I mångt och mycket har det handlat om deltidsfiske som kombinerats med annan verksamhet som jordbruk och handel. Detta har inneburit att det långväga fisket varit relativt sällsynt jämfört med hur det sett ut på Sotenäs, Orust och Tjörn samt i Göteborgs skärgård.

Genom att fisket dock inte varit knutet till markägande som i Stockholm skärgård har det inte heller upphört när gårdarna sålts till sommargäster och turister och jordbruken lagts ner.

Sen länge har räkfisket varit det mest betydande fisket. En del av detta sker i Kosterfjorden och Väderöfjorden. Då detta område ligger innanför trålfiskegränsen finns en mängd restriktioner vad det gäller de redskap som får användas och var det får fiskas.

Den lokala förankringen har också inneburit att fisket överlevt i förhållandevis större utsträckning än på andra håll. Grebbestad är därför idag ett av Sveriges största fiskelägen med ett fokus på räk- och kräftfiske. Det småskaliga fisket i området har också anpassat sig till den viktigaste näringen i området idag, turismen. I motsats till många andra småskaliga kustnära fiskare i Sverige framstår också de nordbohuslänska yrkesfiskarna som bättre organiserade.

AB Nordkosters Fisk

AB Nordkosters Fisk är ett fiskeriföretag som ägs av Björn Tobiasson. I styrelsen sitter också hans far Ingemar Tobiasson som suppleant. Företaget har också ett dotterbolag, Tobiasson Fisk, Rep & Invest AB. Ordinarie styrelseledamot i det företaget är Emil Tobiasson som är son till Björn Tobiasson och suppleant är Tobias Bielke.

Företaget äger trålaren SD 539 Gryning på 19 bruttoton. Båten har årliga fiskemöjligheter för räka, kräfta och fisk. I början av mars råkade båten ut för ett propelleraxelhaveri som gjorde att de fick tillkalla Sjöräddningen och bogseras till Strömstad.

Under det senast redovisade bokföringsåret som slutade 2020-04-30 omsatte företaget 2,9 miljoner SEK med en vinst på cirka 100 000 kronor. De bokförda tillgångarna var drygt 2 miljoner SEK

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!