Hallandsfiskarna – Aktiebolaget VG 29 Christina

Fisket i Halland har i stor utsträckning försvunnit och idag finns egentligen bara tre större fiskelägen kvar, Bua, Träslövsläge och Glommen. Förr fanns betydligt fler fiskelägen. Historiskt var sillfiske med drivgarn vanligt i Halland men från 1950-talet kom det att ersättas med flyttrålning.

När torskfisket i Östersjön expanderade kraftigt på 1980-talet kom fiskarna i Halland att i stor utsträckning att satsa på det men flera fortsatte med sillfiske (fiske av pelagiska arter) och när torskboomen var över ökade sillfisket samtidigt som kräftfisket och torskfisket i Kattegatt ökade kraftigt. Med minskade torskbestånd och torskfiskestopp i Kattegatt  blev kräftfisket i Kattegatt det dominerande fisket för yrkesfisket i Halland. Men även torskfiske i Östersjön och pelagiskt fiske förblev vanligt. Det senare fisket var till stor del olönsamt på grund av överkapacitet.

För att råda bot på situationen med alltför många båtar och yrkesfiskare så infördes överförbara fiskerättigheter (TFC) i det pelagiska fisket. De halländska yrkesfiskarna sålde snabbt sina gamla nedgångna silltrålare och sina fiskerättigheter för stora pengar. Istället kom fisket att främst fokusera på torskfiske i Östersjön och kräftfiske i Kattegatt. När torskfisket sen stoppades i Östersjön så slogs ytterligare en stor del av det halländska yrkesfisket ut. Idag återstår bara kräftfisket.

AB VG 29 Christina

AB VG 29 Christina är ett fiskeriföretag i Träslövsläge som ägs av Karl Inge Börjesson och hans far Jan-Olof Börjesson. Både två är också ordinarie styrelseledamöter i företaget med Anna-Karin Malmberg (troligen en syster till Karl Inge Börjesson) som suppleant. Karl Inge Börjesson är dessutom styrelseledamot i Varbergsfisk ek.för.

Bolaget äger trålaren VG 29 Christina på 57 bruttoton. Båten används främst till kräftfiske men har årliga fiskemöjligheter även för räka och fisk. Det är den enda båten i Halland med räkfiskelicens. Dessutom har VG 29 Christina tillstånd för torskfiske i Östersjön. 2011 blev VG 29 Christina uppmärksammad när de fick en båt i trålen. Det var en båt som sjunkit och orsakat tre fritidsfiskares död.

VG 29 Christina. Numera är den mörkblå. Bild: Lennart Ramsvik/Maritimbild

År 2019 omsatte AB VG 29 Christina cirka 4,1 miljoner SEK och gjorde en vinst på nästan 300 000 kronor. De bokförda tillgångarna var cirka 3 miljoner SEK varav ungefär hälften i båt och utrustning.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!