Fisket längs Östersjökusten – Sandhamnsguiderna

Fisket i området från Blekingegränsen och norrut till norra Uppland har i alla tider hängt ihop med enskild fiskerätt, Det betyder att det varit markägarna som haft fiskerättigheterna invid kusten. På grund av det har yrkesfisket i huvudsak varit ett komplement till jordbruksverksamhet. En bisyssla. Att bedriva yrkesfiske i uthavet var mycket ovanligt. Den typen av fiske kom i den egentliga Östersjön att helt domineras av yrkesfiskare från Göteborgsområdet, Halland, Skåne och Blekinge.

I takt med att jordbruket rationaliserades i Sverige avvecklades också yrkesfisket på den svenska östkusten. Med start på1960-talet såldes också de flesta gårdar på skärgårdsöar och längs kusten som fritidshus eller till utflyttade storstadsbor. Med fastigheterna följde också den enskilda fiskerätten. Rika fritidshusägare från storstäderna blev innehavare av fiskerättigheterna och idag är yrkesfisket nästan utrotat från gränsen till Blekinge till norra Stockholms län. På enstaka orter och fiskelägen uppstod också ett visst uthavsfiske, exempelvis på industriorter Västervik, Oxelösund och Nynäshamn. men det var och är mycket begränsat,

Den enskilda fiskerätten innebar också att det inte fanns något fritt fritidsfiske. Detta störde många andra välbeställda storstadsbor som lyckade driva igen om fritt fritidsfiske även i fiskevatten där enskild fiskerätt gäller.

Sandhamnsguiderna

En stor del av yrkesfisket längs östersjökusten är så kallat turfiske. Det är ett yrkesfiske med betalande privatpersoner som inte kräver fiskelicens och som inte behöver bry sig om fiskekvoter. Sandhamnsguiderna AB med bas i Sandhamn på Sandön är ett företag som ägnar sig åt sådan verksamhet plus mycket annat. Däribland konferenser och vanliga utflykter av olika slag.

Carl Fredrik Sjöblom är huvudägare i Sandhamnsguiderna AB med Peder Gösta Strauss om minoritetsägare. Den förstnämnde är ordinarie styrelseledamot och den andre suppleant. Carl Fredrik Sjöblom äger dessutom S-flower utveckling och konsult AB tillsammans med Tove Sjöblom. De är också ordinarie ledamot respektive suppleant i styrelsen för bolaget. S-flower bedriver liknande verksamhet som Sandhamnsguiderna AB men i mindre skala.

Sandhamnsguiderna AB omsatte 4,9 miljoner SEK under det senaste redovisade verksamhetsåret som slutade 2020-04-30. Vinsten var marginell. De bokförda tillgångarna var totalt 2,4 miljoner SEK.

Peder Gösta Strauss äger också EXTULLO AB som bedriver verksamhet inom fotoområdet och Reservoir Productions AB som inte bedriver någon verksamhet alls.

Läs mer:

PS. Sandhamn är förutom, hav, natur och nöjesliv också känt för att det på 1970-talet var centrum för en stor knarkliga.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!