I stort sett inget torskfiske i Östersjön år 2022

I det senast rådet från Internationella Havsforskningsrådet (ICES) för torsken i Östersjön föreslås inget torskfiske i östra Östersjön och ett mycket litet torskfiske i västra Östersjön. Den kvot som föreslå för västra Östersjön (inkl. Öresund) är 700 ton och det inkluderar även fritidsfisket.

Torsk. Foto: August Linnman Licens: CC BY-SA 2.0

Fritidsfisket tar uppskattningsvis cirka 30% av torskfångsten i västra Östersjön. 2021 var det 1 200 ton. Mer än den totalt rekommenderade kvoten 2021. Men ingen vet egentligen hur mycket fritidsfisket faktiskt fånga då det inte finns nån som helst kontroll. Huvuddelen av det fångas troligen i Öresund men hur stor del och hur mycket som fångas vet ingen. Beräkningar gör fällande att det handlar om omkring 900 ton. Dett är dock en ren gissning och det kan handla om mycket mer. Det danska och svenska yrkesfisket beräknas fånga 1 100 ton tillsammans. Danska yrkesfiskare fångar cirka 60% av detta och svenska 40%.

Eftersom beståndet i Öresund av ICES anses vara överfiskat så måste fisket begränsas. Då fritidsfisket tar lika mycket av torsken måste också fritidsfisket begränsas. Det är fritidsfisket och sportfisket som delvis ligger bakom den dåliga situationen för torsken i Öresund. Att gråsälen numera också etablerat sig i Öresund spelar sannolikt också en viss roll.

Sportfiskarna

Trots detta motsätter sig Sportfiskarna alla typer av inskränkningar i fritidsfisket. Det visar att Sportfiskarna är en helt oseriös organisation som egentligen aldrig är intresserade av hur det går för för fisken i havet. De är  huvudsak bara intresserade av att över-och medelklassmänniskor som har råd att ägna sig åt sportfiske obehindrat ska kunna ägna sig åt sitt nöje. Även om det innebär att fisken utrotas.

Förhållandena i Öresund klargör också att det inte handlar om att trålfiske är boven utan om hur mycket av ett bestånd som fiskas oavsett fiskemetod. Något som länge varit känt av alla insatta och kunniga. I Bohusläns fjordar försvann torsken för 40 år sen trots att där inte förekommit nåt trålfiske. Aldrig nånsin.

ICES beräkningsmodeller

Det klargör också problemen med ICES beräkningsmodeller vad det gäller bestånden. För en del arter överskattas bestånden medan bestånden underskattas för andra arter. För exempelvis makrill är underskattningen förmodligen gigantisk. En del norska forskare hävdar att det kan fiskas upp till 6 gånger mer makrill än vad ICES rekommenderar. Sannolikt underskattas beståndet av skarpsill i Östersjön och sillbeståndet i Nordsjön och Nordatlanten på samma sätt.

Både skarpsill och makrill har i många år fiskats långt över Fmsy och ICES rekommendationer. Men biomassan minskar trots det inte alls. Det är ett tydligt tecken på att något är fel med ICES rekommendationer och beståndsuppskattningar. Mycket skarpsill innebär troligen att torskbeståndet krymper på grund av födokonkurrens.

Läs också:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!