Dumskallecentern och fisket i Östersjön

En gäng centerpartister har skrivit ett debattinlägg i Svenska Dagbladet (SVD) om fiske. Att den publiceras i SVD är på många sätt symptomatiskt. Det är tidning för den rika överklassen i Stockholm, dvs den grupp som företräds sv Sportfiskarna och som vill ha fisken för sig själva.

Det är en grupp som i praktiken helt vill förbjuda yrkesfisket och som fullständigt skiter i kvoter och regler då sportfisket och fritidsfisket inte behöver bry sig om sånt. Där finns inga kvoter, inga fiskelicenser och ingen kontroll. Majoriteten av det småskaliga fisket längs Östersjökusten från Skåne i söder till Stockholmsområdet i norr är fritidsfiske även om en hel del av det bedrivs i yrkesmässig omfattning.

Debattartikeln från centerpartisterna innehåller dessutom en mängd lögner och falska nyheter. De påstår exempelvis att överfiske pågår i Östersjön inom det pelagiska fisket. Det är en lögn. Överfiske är när det fiskas mer än de vetenskapligt rekommenderade alternativt de beslutade kvoterna. Det förekommer inte. Yrkesfisket kan inte ta ansvar för om vetenskapsmännen har fel eller att politikerna beslutar om för stora kvoter.

Sillen/strömmingen

Centerpartisterna påstår vidare att fisket för foder och fiskmjölstillverkning (industrifiske, dvs fiske för fiskmjölsindustrin) sprider sig längre och längre norrut. Det är trams. Redan på 1970-talet förekom sådant fiske i Bottenhavet men då var det östtyska, polska och ryska trålare som sysslade med det. Idag är det svenska och finska. Men det kan finnas en viss sanning i resonemanget.

I takt med uppvärmningen av Östersjön på grund av klimatförändringar flyttar sillen/strömmingen och skarpsillen allt längre norrut. Dessutom blir den mindre vilket många yrkesfiskare vittnat om. Den mindre sillen/strömmingen är alltså i huvudsak ett resultat av klimatförändringar och har i stort sett inget med fisket att göra.

Lokalt fiske

När det gäller det lokala fisket som centerpartisterna säger sig värna om så sprider de myter och falska nyheter. Idag har det lokala kustnära fisket en egen kvot på sill/strömming. Det är den så kallade kustkvoten. Den fiskas i stort sett aldrig upp vilket betyder att det inte finns nån anledning att ge det lokala fisket mer kvoter. De har redan mer än tillräckligt för sitt behovs. Centerpartisternas krav på mer kvot till lokala yrkesfiskare och att det lokala fisket ska gynnas är ett krav helt utan verklighetsförankring.

Vad som också är tydligt när det lokala fisket studeras är att lönsamheten är god förutsatt att de inte bara fiskar. För att få lönsamhet krävs att de aktiva yrkesfiskarna också ägnar sig åt lokal vidareförädling, fiskhandel eller restaurangverksamhet. Att också kombinera yrkesfisket med turfiske är också en bra sak. Turfisket ska därför också omfattas av samma regelverk som annat yrkesfiske med kvoter, kontroller, landningsskyldighet med mera.

Att överleva på småskaligt yrkesfiske är bara möjligt om huvuddelen av fisket sker på arter som betingar ett högt pris. Exempelvis siklöja och gös i Östersjön, siklöja, gös och kräfta i de stora sjöarna samt räka och kräfta i Västerhavet. Men för flertalet kustnära och småskaliga yrkesfiskare gäller att det inte går att överleva på enbart fiske.

Konsumtionsfiske

Det småskaliga kustnära fisket fiskar i huvudsak till konsumtion men fiskrenset och delar av fångsten kan gå till foder. Problemet med att fiska sill/strömming för konsumtion är att det idag inte finns nån efterfrågan. Detta beror i huvudsak på att sillen/strömmingen är giftig (innehåller miljögifter) och att Livsmedelsverket avråder konsumtion. Dessa förhållanden låtsas centerpartisterna inte om.

Trålfiskegränsen

När det gäller trålfiskegränsen så försöker centerpartisterna får det att framstå som om det vore en enkel sak att flytta ut trålfiskegränsen från 4 sjömil till territorialvattengränsen på 12 sjömil. Visst Sverige kan flytta ut trålfiskegränsen för svenskflaggade båtar väldigt enkelt. Men det skulle innebära att danska och finska båtar skulle kunna fortsätta fiska innanför trålfiskegränsen för det finns bilaterala avtal med dessa två länder som möjliggör detta. En utflyttning på detta sätt skulle främst drabba de mindre trålarna på Gotland och längs östersjökusten.

En omförhandling med Finland och Danmark är naturligtvis också möjlig men det skulle innebär att Sverige förlorade en stor del av sin möjligheter att fiska sill i Skagerak för konsumtion. Detta fiske sker på hösten kring Skagen och innanför den danska territorialvattengränsen på 12 sjömil. En stor del av de som ägnar sig åt detta fiske är mindre trålare som inte ägnar sig åt industrifiske. Några av dem ägnar sig bara åt detta fiske. Dessutom är det en stor del av råvaran för Sweden Pelagic i Ellös. Utan det fisket skulle säkert fabriken i Ellös läggas ner.

En utflyttad trålfiskegräns riskerar alltså att drabba det svenska fisket hårt. Centerpartisterna begriper inte konsekvenserna av sitt eget förslag.

En vettig sak tar centerpartisterna upp. De vill ha ökad jakt på säl och skarv. Men resten av debattartikeln är mest dumt, lögnaktigt och felaktigt.

Läs mer om:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!