Miljöpartister skriver strunt

Två miljöpartister som uppenbarligen helt saknar kunskap om fiske har skrivit en debattartikel i Aftonbladet. De har nån slags romantisk bild om ett småskaligt kustfiske som inte har existerat på decennier.

För att ett småskaligt fiske idag ska kunna överleva krävs att de fiskar på arter som är värda mycket pengar (räka, kräfta, gös och siklöja) eller att det kombineras med annat än fiske. Men det har de två miljöpartisterna Maria Gardfjell och Elisabeth Falkhaven ingen som helst koll på.

Sillfisket

Det tror att småskaliga kustnära fiskare kan överleva på att fiska sill/strömming. Men det går inte. Sill/strömming från Östersjön är giftig. Livsmedelsverket avråder från konsumtion. Det finns därmed ingen efterfrågan. Det gör att priset på sill/strömming är så lågt att ett småskaligt fiske för konsumtion aldrig kan löna sig. Att ägna sig åt sill/strömmingsfiske för konsumtion utan att samtidigt driva restaurang, fiskhandel eller nån annan verksamhet är inte möjligt.

Miljöpartisterna låtsas som att Livsmedelsverkets rekommendationer inte finns och att sillen/strömmingen inte innehåller gifter. Deras debattartikel är på detta område djupt vilseledande och genomfalsk.

Det är inte heller så att det storskaliga fisket fångar den sill/strömming som det småskaliga fisket skulle fångat. Det småskaliga fisket har sin egen kvot, den så kallade kustkvoten. Den räcker mer än väl till det kustnära fisket. I själva verket fiskar det kustnära fisket aldrig upp sin kvot. Det storskaliga fisket konkurrerar därför inte med det kustnära fisket. Inte heller finns det anledning att ge det kustnära fisket större kvoter. De har redan så det räcker.

Sillen/strömmingen som leker vid Sveriges kust är i huvudsak vårlekande. Det är under leken det småskaliga fisket fångar sill/strömming. Men då fiskar de stora trålarna inte alls i Östersjön. Industrifisket drar alltså inte upp några stora mängder sill/strömming på lekplatserna under våren som miljöpartisterna påstår. På våren fiskar de i stort sett inte alls i Östersjön utan i Nordsjön och Nordatlanten. I Östersjön fiskar de främst på hösten och vintern.

Falkhaven och Gardfjell har helt klart ingen aning om hur fisket går till eller hur det fungerar.

Miljövänligt fiske

Det mesta miljö- och klimatvänliga fisket är det storskaliga pelagiska fisket. Ska enbart miljömässiga mål styra fisket blir enbart det storskaliga pelagiska fisket kvar. Det är vad Gardfjell och Falkhaven i praktiken föreslår när de vill att MSY-målen ska kompletteras med andra mål för havsmiljön och fisket. Men de är så okunniga att de inte förstår det.

Att freda lekområden (vilket naturligtvis inte i sig är en dålig sak) skulle också i huvudsak slå mot det småskaliga fisket. Ändå är det vad miljöpartisterna föreslår. Det är mer än korkat.

Trålfiskegränsen

När det gäller trålfiskegränsen så försöker miljöpartisterna får det att framstå som om det vore en enkel sak att flytta ut trålfiskegränsen från 4 sjömil till territorialvattengränsen på 12 sjömil. Visst Sverige kan flytta ut trålfiskegränsen för svenskflaggade båtar väldigt enkelt. Men det skulle innebär att danska och finska båtar skulle kunna fortsätta fiska innanför trålfiskegränsen för det finns bilaterala avtal med dessa två länder som möjliggör detta. En utflyttning på detta sätt skulle dessutom främst drabba de mindre trålarna på Gotland och längs östersjökusten.

En omförhandling med Finland och Danmark är naturligtvis också möjlig men det skulle innebära att Sverige förlorade en stor del av sin möjligheter att fiska sill i Skagerak för konsumtion. Detta fiske sker på hösten kring Skagen och innanför den danska territorialvattengränsen på 12 sjömil. En stor del av de som ägnar sig åt detta fiske är mindre trålare som inte ägnar sig åt industrifiske. Några av dem ägnar sig bara åt detta fiske. Dessutom är det en stor del av råvaran för Sweden Pelagic i Ellös. Utan det fisket skulle säkert fabriken i Ellös läggas ner.

En utflyttad trålfiskegräns riskerar alltså att drabba det svenska fisket hårt. Miljöpartisterna begriper inte konsekvenserna av sitt eget förslag.

Gardfjell och Falkhaven räddar inte det småskaliga fisket genom sina förslag. De bidrar till att sänka det.

Slutligen. Det finns inte ett enda exempel på att bestånd av pelagisk fisk utrotats. Oavsett hur hårt fisket är eller har varit. Att sillen/strömmingen i Östersjön skulle försvinna på grund av fisket är därmed inget trovärdigt scenario. Att den skulle kunna försvinna på grund av klimatförändringar är däremot fullt möjligt.

Läs mer om:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!