Kjeldsen riskerar både böter och beslagtagna tillgångar

I rätten i Holstebro har åklagaren framlagt att böterna för Henning Kjeldsen för att ha överträtt kvotreglerna kan bli upp till 68 miljoner DKK om han befinns skyldig. Sammanlagt kan det bli så att 206 miljoner beslagtas från ett antal bulvanföretag och fiskeföretag i samma ärende.

Myndigheterna i Danmark anser att fiskaren Henning Kjeldsen faktiskt har kontrollerat och ägt dessa företag i strid med lagen. Inledningsvis var förverkandekravet något större, nästan en kvarts miljard kronor, men det har nu sänkts rejält. Försvarsadvokaterna har kraftigt ifrågasatt de ursprungliga beräkningarna och lyckades få till stånd en nedsättning av kraven.

Utöver böter och förverkande innebär en fällande dom också att Henning Kjeldsen kan fråntas rätten att bedriva yrkesfiske. Men det kräver att fiskaren från Skagen döms skyldig för att under åren 2013 till 2019, ha brutit mot reglerna kring fiskekvoter.

Utöver sex åtalade fiskare är även fiskebolagets revisor och advokat samt Kjeldsens fru och styvson åtalade.

Polisen kräver att samtliga åtalade döms till böter på mellan 650 000 kronor och upp till 68,5 miljoner kronor. I ett ärende som på sin tid startade med en kritik från Riksrevisionen, mot den dåvarande miljö- och livsmedelsministern Esben Lunde Larsen som 2017 ansvarade för fiskeriförvaltningen. Något som beskrevs som klandervärt och som kostade Lunde posten som fiskeriminister.

Samtliga åtalade förnekar brott i målet och det är ännu oklart när dom kommer att falla i målet.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!