Sossarna lika dumma som alla andra när det gäller trålning

Sossarna har på sin kongress beslutat att de vill att trålfiskegränsen ska flyttas ut. Det är beslut som tagits av folk som uppenbarligen inte begriper nånting. De begriper inte vilka konsekvenser beslutet skulle få. Dessutom tror de helt felaktigt att det skulle påverka det storskaliga pelagiska fisket. Det tror att ett sådant beslut är att värna om det småskaliga fisket:

Socialdemokraterna värnar det småskaliga kustnära fisket. Frågan om trålgränsen är viktig, inte minst i ambitionen att värna en hållbar fiskeförvaltning. Vi socialdemokrater ser det som mycket angeläget att trålgränsen flyttas ut för industriellt fiske, men att det också är viktigt att förändringar sker med stöd i vetenskapliga underlag och i samverkan med berörda länder.

Det storskaliga pelagiska fisket skulle i verkligheten inte påverkas alls av en utflyttning av trålfiskegränsen. De fiskar i allmänhet inte så långt in och om det gör det kan de utan problem fiska nån annan stans. Så när det gäller det som sossarna (och alla andra partier) tycks tro ska bli påverkat så händer ingenting, Beslutet är helt meningslöst för den som vill minska de storskaliga pelagiska fisket.

Utslagning av svenska kustnära fiske

Effekten blir istället att de enda lönsamma småskaliga fiskena slås ut. Det gäller det småskaliga kustnära trålfisket efter siklöja i Bottenviken, det småskaliga kustnära trålfisket av sill/strömming i Bottenhavet och Östersjön, det småskaliga och kustnära trålfisket av kräfta i Kattegatt och Skagerak, det småskaliga och kustnära trålfisket av räka i Skagerak och det delvis småskaliga sillfisket i Skagerak som sker innanför Danmarks territorialvattengräns på 12 sjömil.

Det sistnämnda för att anledningen till att svenska yrkesfiskare kan bedriva fiske där är att danska fiskare får fiska innanför Sveriges territorialvattengräns i Kattegatt, Skagerak och Östersjön genom ett avtal.

Som helhet kan vi säga att en utflyttad trålfiskegräns dödar det småskaliga kustnära fisket då detta i huvudsak är trålfiske. Att flytta ut trålfiskegränsen innebär inte att de småskaliga kustnära fisket gynnas utan att det slås ut. Att flytta ut trålfiskegränsen skulle innebär en katastrof för det kustnära småskaliga fisket. En dödsstöt för det svenska fisket. Tyvärr är det en politik som alla svenska partier stöder.

Läs mer om trålfiskegränsen:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!