54 miljoner i böter för Henning Kjeldsen

I den stora rättegången om kvoter och kvottak i den danska fisket föll domen idag. Den huvudåtalade Henning Kjeldsen har dömts till jätteböter för att ha kringgått kvottaket. Ett tresiffrigt miljonbelopp ska dessutom beslagtas från åtta fiskeriföretag. Kjeldsen menar dock fortfarande att han inte gjort nåt olagligt:

Retten har fundet Henning Kjeldsen skyldig i at have omgået reglerne om fiskekvoter ved hjælp af stråmænd.

”Det er ikke ulovligt,” udbryder fiskeren, mens retsformand Per Kiel Lauritsen oplæser dommen.

”Hvordan fanden kan du blive dommer,” lyder det fra fiskeren, der får besked på at forlade Retssal A.

Rätten i Holstebro har funnit att Henning Kjeldsen var den verklige ägare till de åtta fiskeriföretagen. Dessutom menar rätten att registreringarna av de medåtalade fiskarna som ägare/direktörer i deras fiskeföretag inte speglade verkligheten. Därför har de medåtalade fiskarna enligt domstolen agerat bulvaner åt Henning Kjeldsen.

Verklig ägare

Rätten framhåller att det finns ett stort antal handlingar, e-postmeddelanden och annan korrespondens samt anteckningar som hittats hos de åtalade, som uppger att flera av de åtalade är bulvaner:

Retten var i den forbindelse præsenteret for en lang række dokumenter, mails og anden korrespondance, notater fundet hos de tiltalte, herunder hvor flere af de tiltalte var anført som ”stråmænd”. Der var endvidere indgået en række skriftlige aftaler mellem T1 og hans selskab og flere af stråmændene, hvor T1 havde en meget vidtgående og attraktiv forkøbsret, hvorefter han kunne overtage anparterne i selskaberne til kurs 100 uanset selskabets værdi i øvrigt. Det var endvidere T1, der forestod driften i selskaberne.

Ett antal skriftliga överenskommelser mellan Henning Kjeldsen, hans företag Gitte Henning A/S och bulvanerna visar enligt domstolen att det egentligen är Kjeldsen som kontrollerar bolagen. I dessa avtal har Henning Kjeldsen haft en mycket långtgående och attraktiv förköpsrätt. Den innebar att han kunde överta aktierna i bolagen till kurs 100 oavsett värdet på bolaget i övrigt. Henning Kjeldsen ansvarade även för driften av företagen. Bulvanerna har för sin del inte tagit någon betydande ekonomisk risk.

Olagliga landningar

Eftersom Henning Kjeldsen enligt domstolen varit den verkliga ägaren till bulvanföretagen menar domstolen att illegala landningar av fisk gjordes under perioden 2013 till 2019 bland det dömda nätverket av fiskare. Domstolen menar också att det ska förverkas totalt 162,5 miljoner kronor från de åtta företagen på grund av de illegala landningarna.

De åtta fiskeriföretagen fick följande summor förverkade:

 • Gitte Henning Pelagic A/S: 64 miljoner DKK
 • Lynge Fiskeri ApS: 28 miljoner DKK
 • HG 352 Polaris ApS: 21 miljoner DKK
 • Karen Nielsen ApS: 15 miljoner DKK
 • Partsrederiet Frida Amalie L 559: 11 miljoner DKK
 • Nordstrand Fiskeri ApS: 8,5 miljoner DKK
 • Fiskeriselskabet HM Stefanie ApS: 8 miljoner DKK
 • August A/S: 7 miljoner DKK
Kringgå kvotreglerna

Rätten anser att de åtalade fiskarna alla har haft uppsåt att bryta mot kvotreglerna och att de därför kan straffas. De menar även att både Henning Kjeldsens revisor Jørgen Riise och hans advokat Lars Espersen har medverkat till att kringgå kvotreglerna. De har bidragit till att skymma det verkliga ägandet i bulvanföretagen. Därför kan de två också dömas.

Henning Kjeldsen har dömts till böter på 54 miljoner danska kronor. Hans fru Birthe Kjeldsen ska betala böter på 3,5 miljoner kronor. Böterna för bulvanerna bestämdes utifrån de beslagtagna beloppen i de företag där de varit bulvaner:

 • Henning Kjeldsen: 54 miljoner DKK
 • Lindy Lynge: 4,6 miljoner DKK
 • Birthe Kjeldsen: 3,5 miljoner DKK
 • Johnni Munksgaard: 2,7 miljoner DKK
 • Kim Folmer Pedersen: 2,5 miljoner DKK
 • Brian Bloch Larsen: 1,2 miljoner DKK
 • Kim Vedel Fredsøe 0,5 miljoner DKK
 • Jørgen Riise: 2 miljoner DKK
 • MC Revision: 3 miljoner DKK
 • Lars Espersen: 1 miljoner DKK
 • Lars Espersens advokatfirma: 2 miljoner DKK

En av de åtalade, Patrik Røn som är son till Birthe Kjeldsen i ett tidigare äktenskap fick inga böter på grund av låg ålder. Han anses dock i likhet med de andra vara skyldig till brott. Totalt har det utdömts böter på 77 miljoner DKK.

Inget yrkesförbud

Inte heller blev det något yrkesförbud för Henning Kjeldsen eller någon av de andra inblandade yrkesfiskarna. Det är rimligt. Att ta ifrån dem sitt levebröd vilket också är deras liv hade varit ett alldeles för hårt straff. Domen var enhällig. Alla de dömda har hela tiden förnekat brott:

Bagmandspolitiet havde krævet, at Henning Kjeldsen samt de to rådgivere skulle fratages retten til at udøve deres erhverv.

Det krav har retten ikke imødekommet.

De tiltalte har nægtet sig skyldige i alle anklager. Henning Kjeldsen har gjort gældende, at han kun har hjulpet andre fiskere i gang som selvstændige.

Efter den timelange oplæsning af dommens konklusioner skal de tiltalte nu tage stilling til, om de ønsker at anke dommen til landsretten.

De kommer med all sannolikhet att överklaga domen till högre instans.

En del yrkesfiskare oroar sig för konsekvenserna av domen. Fallande kvotpriser kan leda till problem för de som köpt kvoter med hjälp av lån.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!