Matfiskodlarna – Överumans Fisk

Fiskodling för konsumtion är något som är ovanligt i Sverige och de odlingar som finns är i allmänhet små. Den vanligaste arten som odlas i sjö- och havsbaserade öppna odlingar är regnbåge. Därefter följer musslor, röding, ål och ostron när det gäller odling för konsument, odlad fisk för mat. Som sättfisk odlas regnbåge, röding, öring, lax och ål. Det handlar om odlingar där fisken sen sätts ut i sjöar för sportfiske eller som kompensation för fiskar som inte längre kan vandra till sin lekområden.

Regnbåge är en fisk om inte är naturlig i Sverige och den kan inte föröka sig naturligt här. Röding, öring och lax är naturliga arter. I Sverige odlas dock lax i stort sett enbart för kompensationsutsättningar i älvar där vandringsvägarna brutits genom vattenkraftverk. Inga laxodlingar av norsk typ existerar. Ål odlas i princip enbart för kompensationsutsättning.

Odlingar av regnbåge finns främst i Västra Götaland, Värmland, Västernorrland, Jämtland och Västerbottens län. främst i sjöar men även i havet. Röding odlas i kassar i näringsfattiga sjöar och regleringsmagasin i främst Västerbotten och Norrbottens län. Musslor (blåmusslor) och ostron odlas i fjordar i Bohuslän. I Bohuslän finns också algodling på lite olika ställen.

Överumans Fisk AB

Överumans Fisk AB är ett fiskodlingsföretag som ägs av finska Heimon Kala Oy. Detta företag skapades av en yrkesfiskare på 1990-talet för att leverera förädlade produkter från fisket. År 2005 köptes det finska företaget det estniska företaget Vettel Oü. Vettel Oü hade en större fiskförädlingsfabrik på Ösel.

2007 köptes fiskodlingsföretaget Saaristomeren Kala i Nystad. År År 2009 fusionerades bolaget med Tallinna Külmhoone och numera går bolaget som specialiserat sig på fiskprodukter under namnet AS PRFoods. År 2017 införlivades fiskgrossisten Trio Trading i Karleby.

Idag bedriver hela koncernen fiskodlingsverksamhet i Sverige, Finland och Estland samt fiskindustriverksamhet I Skottland, Finland och Estland. AS PRFoods är ett börsnoterat företag vars huvudägare verkar vara bolag som kontrolleras av Indrek Kasela som också är ende styrelsemedlem.

I Sverige har koncernbolaget Överumans Fisk AB tre fiskodlingsanläggningar i Storuman som odlar regnbåge och en slakterianläggning. Bolagets styrelse består av Indrek Kasela och Margus Rebane. Antalet anställda är under 20 och omsättningen år 2020 var cirka 38 miljoner SEK med en förlust på ungefär en halv miljon. De bokförda tillgångarna var drygt 59 miljoner SEK.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!