Det storskaliga pelagiska fisket är inte ett offer

Jan Ohlsson i Fisheco har som mina läsare vet en i stort sett obefintlig koll på svenska yrkesfiske. I en ny liten blänkare på Fishecos hemsida visar ånyo upp sin okunnighet. Detta med anledning av att Peter Ronelöv Olsson skrivit en debattartikel i DN där han påpekar att fisket hör till de hårdast drabbade när det gäller miljöproblemen i Östersjön. Ohlsson tror att Olsson företräder det pelagiska fisket men det gör han inte.

Peter Ronelöv Olsson företräder i själva verket det demersala fisket som i huvudsak är ett småskaligt fiske efter bottenlevande fisk, kräfta och räka med garn och bottentrål. Detta fiske har drabbats hår av miljöproblemen i Östersjön och fisket har i princip helt upphört. Bara enstaka yrkesfiskare finns kvar lite här och där förutom i Bottenhavet och Bottenviken där det finns många. Ronelöv Olsson har med andra ord ingen som helst koppling till det pelagiska fisket eller till det storskaliga fisket vilket Ohlsson tycks tro.

Det fiske Ronelöv Olsson företräder har drabbats hårt av klimatförändringar, övergödningen och syrebristen som är huvudorsaken till problemen i Östersjön. De har också drabbats hårt av skarv och säl. Det småskaliga fisket han företräder är otvivelaktigt ett offer för den dåliga miljön i Östersjön.

Pelagiskt fiske

Hur är det då med det storskaliga pelagiska fisket med flyttrål? Det kan inte sägas vara ett offer för den dåliga miljön i Östersjön. De har kunnat fortsätta fiska inom vetenskapligt fastställda ramar. Något överfiske förekommer inte heller i Östersjön. Det fiskas inte mer än vetenskapen säger går bra och de vetenskapligt fastställda kvoterna överskrids inte.

Inte heller hotar fisket den biologiska mångfalden. Det är rent påhitt från Fisheco-Ohlsson. Påståendena om att det storskaliga fisket subventioneras med en massa pengar är dessutom inte sant. Rapporten som hävdar det är inte ens värd pappret den är skriven på.

Läs mer:

 

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!