Sättfiskodlarna – Sävenfors Fiskodling

Fiskodling av sättfisk är i motsats till matfiskodling relativt vanligt i Sverige men de odlingar som finns är i allmänhet små. De vanligaste arterna som odlas i sättfiskodlingar är regnbåge, röding, öring, lax, ål men även olika karpfiskar och gös förekommer. Det handlar om odlingar där fisken sen sätts ut i sjöar för sportfiske eller som kompensation för fiskar som inte längre kan vandra till sin lekområden. De större matfiskodlarna odal i allmänhet sin egen sättfisk, men några säljer också sättfisk till sportfiskesjöar och en del köper sättfisk från andra fiskodlare.

Regnbåge är en fisk om inte är naturlig i Sverige och den kan inte föröka sig naturligt här. Röding, öring och lax är naturliga arter. I Sverige odlas dock lax i stort sett enbart för kompensationsutsättningar i älvar där vandringsvägarna brutits genom vattenkraftverk. Ål odlas i princip enbart för kompensationsutsättning.

Odlingar av regnbåge finns främst i Västra Götaland, Värmland, Västernorrland, Jämtland och Västerbottens län. främst i sjöar men även i havet. Röding odlas i kassar i näringsfattiga sjöar och regleringsmagasin i främst Västerbotten och Norrbottens län. Musslor (blåmusslor) och ostron odlas i fjordar i Bohuslän. Sättfiskodlingar finns över hela Sverige. I Bohuslän finns också algodling på lite olika ställen.

Sävenfors Produkter AB

Sävenfors Produkter AB med adress i Eskilstuna har en fiskodling i närheten av Älgälven i Sävenfors i Hällefors kommun i Västmanland. Företaget odlar bl.a. lax från Gullspångsälven som de köper från kraftbolaget Fortum yngelanläggning i Yngen. Laxen sätts sen ut i Vänern. Dessutom odlar företaget klarälvslax och gullspångsöring för utsättning.

Ägare av företaget är Jan Arvidsson i Sävenfors. I styrelsen sitter George Ciric från Eskilstuna som ordförande, Jan Arvidsson som ledamot. Han är dessutom VD. Styrelsesuppleant är Kjell Ove Arvidsson (kanske en bror till Jan Arvidsson) från Torshälla.

År 2020 omsatte Sävenfors Produkter AB 2,1 miljoner SEK med en vinst på nästan 300 000. De bokförda tillgångarna var 2,7 miljoner SEK.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!