Även danska sportfiskare ljuger

Torben Kaas är ordförande i

Ett av de påståenden de för fram i sin debattartikel är att tråffiskeförbudet som införts i Bälthavet kommer att rädda fiskebestånden där. Det är enligt vetenskapen ett helt felaktigt påstående:

I et notat til Folketinget har DTU direkte skrevet, at: »Et totalt forbud mod bund-trawling forventes dermed ikke at øge biodiversiteten af fisk, havpattedyr og fugle med mindre det suppleres med restriktioner på brugen af andre redskaber. Effekten af trawlfiskeriet på havbunden varierer meget fra område til område og i nogle områder er der slet ingen effekt på havbunden, at spore.

Öresund

Vidare påstår de att situationen i Öresund bevisar att det finns mer torsk när det inte finns nåt trålfiske. Detta är en falsk uppgift. Det finns andra områden i Sverige där det aldrig nånsin förekommit trålfiske men där det idag inte finns nån större mängd torsk. Ett typexempel är fjordarna innanför öarna Tjörn och Orust. Trålförbud kan med andra ord inte rädda torsken. Förklaringen till att torsken lyckades hålla sig kvar i Öresund bättre än på andra håll är inte bristen på trålfiske. Vad förklaringen är är det ingen som vet.

Vad vi vet är att torskbeståndet minskat kraftigt i Öresund under de senaste åren:

Fiskeristyrelsens landingsrapport for blot fire kendte arter som, Rødspætte, sild, skrubbe og torsk så er landingerne i levende vægt faldet de sidste 5 år med 74 procent, fra samlet 1.303 tons i 2017 til 330 tons i 2021 dvs. en manko på 973 tons – hvor er så eksistens grundlaget henne selv for garnfiskere i dette område, hvor der ikke er trawlet i de sidste 90 år (1932).

Eventuellt är orsaken att gråsälen nu också spridit sig till Öresund men mer ännu mer troligt är att övergödningen och det varmare havet till slut också fått konsekvenser i Öresund. Det är ju övergödning och klimatförändringar som är huvudorsakerna till det dåliga tillståndet för torsken i Östersjön. Säl och skarv är bidragande orsaker då de äter torsk och i sälens fall också sprider parasiter som skadar torsken.

Miljörörelsens lobbyorganisation

Som bas för sina påståenden har de två danska debattörerna en rapport från organisationen Fishsec. En rapport som jag tidigare visat är ganska okej förutom att den ljuger om att överfiske förekommer och bara föreslår åtgärder mot yrkesfisket och inget annat. Det är helt klart en helt oseriös rapport när det åtgärder för att rädda fiskbestånden i Östersjön. För det som de föreslår kommer inte att betyda nånting.

Kaas och Roug påstår också att Fishsec är en oberoende organisation. Detta är totalt felaktigt. Det är miljörörelsens och sportfiskarnas lobbyorganisation. Styrelsemedlemmarna representerar de svenska Sportfiskarna, WWF och Naturskyddsföreningen. Det var också dessa tre organisationer som bildade Fishsec. Dessutom arbetade dess ledande företrädare Jan Isaksson tidigare för Greenpeace. Fishsec är med alltså ingen oberoende organisation utan nåt helt annat. En organisation som finns för att med alla medel företräda miljörörelser och sportfiskare.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!