Mycket tyder på att en olycka kan ligga bakom hajdumpningen

Yrkesfiskare har dumpat bifångst av pigghajar och rockor i Lysekils hamn. Det är mycket märkligt för det finns normalt ingen anledning att göra det i en hamn. Pigghajar som fångas i garn eller trål som bifångst ska slängas ut omedelbart och ska inte föras till hamn. De får inte landas utan ska kastas ut med en gång för då kan de eventuellt överleva.

Jag har tidigare enbart kunnat se en anledning till att hajarna dumpats i hamnen. Det har dock visat sig att jag hade fel. Efter samtal med räkfiskare och kräftfiskare har det visat sig att det finns en annan trolig orsak till dumpningen av hajarna. Att det skett en olycka.

Olycka

Om en trålare får ett fel på vinschen eller av nån annan anledning inte kan få upp trålen blir det nödvändigt att gå in till hamn med trålen i vattnet och fylld med fisk av allehanda slag. Det verkar enligt en del uppgifter jag erhållit som om detta faktiskt kan vara fallet när det gäller dumpningen av pigghajar i Lysekils hamn.

Trålaren har först kunnat få ombord fångsten när den kommit i hamn och kunnat vidta åtgärder för att reparera felet eller på annat sätt få hjälp med att få upp trålaren. Enligt regelverket ska pigghajarna kastas ut så fort det är möjligt efter att de tagits ur fiskeredskapet. Då fångsten kunde tas upp först när trålaren befann sig hamnen så skedde också utkasten där. Vilket var helt enligt regelverket och därmed helt lagligt. I det läget föreligger inget brott. Och det finns ingen brottsling.

Detta verkar kunna vara en trovärdig förklaring till dumpningen av hajar i Lysekils hamn. Den fiskare som dumpat hajarna bör därför ta kontakt med utredande myndigheter och förklara situationen om det nu förhåller sig på det viset.

Observera att pigghajar som fångats alltid ska kastas ut och inte får landas. De ska kastas ut så fort som möjligt efter fångst. När det gäller okvoterad fisk (ex.vis. skrubba, sandskädda, rödtunga i Skagerak) får den alltid kastas ut men den får också landas. Kvoterade arter ska alltid landas men får kastas ut om överlevnadsgraden är hög eller om utkasten är så små att de inte påverkar beståndet. Vilka arter detta gäller regleras i bestämmelser från Havs- och vattenmyndigheten.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!