Försök med kameraövervakning

Den 31 maj lyssnade jag på tre föredrag om elektronisk övervakning av fiske. Det var två rapporter om försök med kameraövervakning av fångsten i europeiskt demersalt fiske. Dels från försök ombord på nederländska bomtrålare som också handlade om igenkänning av olika arter och räkning av fångsten. Dels från försök ombord på danska kräfttrålare för att dokumentera fångsten för att komma tillrätta med olagliga utkast.

Målsättningen med det nederländska försöket var i första hand att hjälpa fisket med att få en bättre koll på fångsterna och dokumentationen av fångsterna. Allt för att möjliggöra bättre kvotutnyttjande och bättre rapportering och uppföljning. I det nederländska försöket analyserades allt och totala fångster samt antal av olika arter räknades samtidigt som vikter beräknades.

Det danska försöket använde sig inte av artificiell intelligens (AI) som det nederländska och var i huvudsak inriktad på kontroll av olagliga utkast och inte i första hand till för att hjälpa fisket. Det byggde dessutom på manuell kontroll av en andel av filmerna. Resultatet blev att de olagliga utkasten minskade och att det blev en bättre kunskap om storleken på de lagliga utkasten.

Resultaten av både försöken var mycket positiva. Det går att använda AI för att få kolla på fångstens storlek, sammansättning och vikt. Den personliga integriteten hotades inte då personer inte filmades. Även det danska försöket visade att kameraövervakning fungerar utan att den personliga integriteten hotades.

På sikt är det uppenbart att kameraövervakning fungerar och om den kombineras med AI så kan en stor del av dagens extremt detaljerade regelverk för yrkesfiskare tas bort. Kameraövervakning (REM, CCTAV) med AI har framtiden för sig och kan innebära en hjälp för fisket och de enskilda yrkesfiskarna.

Det tredje föredraget som jag hörde handlade om elektronisk övervakning av fisket till havs. Vi fick ta del av information om Global Fishing Watch som kartlägger världens fiske, fiskebåtars rörelser, hamnbesök, omlastningar till havs etc. Det gör de genom att samla ihop AIS-information och från vissa länder också VMS-information.

Global Fishing Watch har vari i drift under några år och blir allt bättre på att hålla koll på världens fiskebåtar. Det är ett klart intressant verktyg som kan användas av både forskare och vetenskapsmän. Kanske mer intressant när det gäller områden med svaga länder och dålig nationell kontroll samt för internationella vatten.

Hur räktrålaren GG 707 Arkö rört sig under 2022. Global Fishing Watch.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!