Vitling – en torskfisk där fisket kan öka

Vitling (Merlangius merlangus) är ytterligare en torskfisk där kvoten i Skagerak och Kattegatt inte fiskas upp. Bara cirka 20% av kvoten landades under 2021. I Nordsjön fångas en betydligt större andel, nästan 90% av kvoten landades år 2021. Det finns också en gemensam kvot på vitling och bleka i Nordsjön där drygt 40% av kvoten landades.

Vitling. Bild: Wilhelm von Wright. Public domain.

Fångas främst i ett blandfiske med trål och snörpvad för humankonsumtion i norra Nordsjön och längs Englands östra kust. Men vitling tas även som bifångst i fiske efter kräfta och plattfisk samt i industrifiske (kanske främst vid fiske av vitlinglyra). Redan på 1930-talet hade beståndet av vitling minskat mycket kraftigt, främst på grund av överfiske. Utvecklingen har därvidlag varit lika utvecklingen för kolja. På den tiden fanns inga stora fiskebåtar och fisket skedde främst med snurrevad och krokredskap.

Utbredning och biologi

Vitling förekommer i nordöstra Atlanten, från Biscayabukten i söder till Lofoten i norr. Finns dessutom i Medelhavet och Svarta havet. Arten uppträder regelbundet i Skagerak, Kattegatt, Öresund och sydvästra Östersjön. Lokala reproducerande bestånd finns i Öresund samt längs Bohuskusten.

Troligen använder beståndet i Nordsjön sig av Skagerak/Kattegatt som uppväxtområde. Storbritannien står för större delen av fisket i Nordsjön. Det finns sannolikt två skilda populationer i Nordsjön, norr och söder om Doggers bank. Ytterligare beståndsseparering kan förekomma mellan kustvatten och utsjön i norra Nordsjön. Heter hvitting på norska, whiting på engelska och hvilling på danska.

Arten leker under januari–juli på 30–100 meters djup. En stor hona lägger upp till 300 000 ägg, som efter befruktningen svävar fritt i vattnet. Vitling växer måttligt snabbt och når könsmognad vid en ålder av två eller tre år. Livslängden kan uppgå till 20 år.

Längden är vanligen 30 till 40 centimeter, men exemplar så stora som 70 centimeter har hittats. Unga exemplar kan ha en liten skäggtöm, men den försvinner vid könsmognaden. Vitlingen kan väga över 3 kilogram och bli åtminstone 20 år gammal. Färgen varierar. Upptill är den gulbrun, grön- eller blåaktig. Sidorna är ljusare, gulgråsilvriga, medan buken oftast är rent silverfärgad till vit. Ofta har också vitlingen en mörk fläck vid roten av bröstfenan.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!