Sillkvoterna I Östersjön bör bli mindre

Forskningen som ligger till grund för Internationella havforskningsrådets (ICES) bedömningar av sillbeståndet är den mest fullständiga forskningen som finns när det gäller tillståndet för sillbestånden i Östersjön. Enligt den forskningen är det så bra att sillkvoten i Östersjön kan öka medan den bör minska något i Bottenhavet. Sillbeståndet i både Östersjön och Bottenhavet bedöms vara i bra skick och storlek. Samtidigt vill de minska skarpsillsfisket.

En liten minoritet av forskare på Stockholms universitet delar inte denna uppfattning. Dessa forskare med en minoritetsuppfattning används av de fiskerifientliga lobbyorganisationer som finns i Stockholm och som företräder fritidsfiskets intressen. Mer korrekt är kanske att säga att det företräder överklassen och medelklassen i Stockholm som vill ha fisken för sitt eget nöjes skull.

Fiskbestånden
Sill och skarpsill

Yrkesfiskarna vid Bottenhavskusten rapporterar för sin del att det är ont om vårlekande sill då de fått små fångster. De menar att sillkvoterna i Bottenhavet borde minska. Forskare delar i allmänhet inte deras uppfattning.

De stora pelagiska trålarna som uppger för sin del att det finns enorma mängder skarpsill i Östersjön och tillräckligt med sill i Bottenhavet. De menar att skarpsillen konkurrerar om födan med sill och tork vilket leder till brist på mat för torsk och sill vilket leder till mindre bestånd av torsk och sill. Yrkesfiskarna i det storskaliga pelagiska fisket menar att kvoterna för sill borde minska samtidigt som kvoterna för skarpsill borde höjas rejält. De är inte alls överens med forskarna när det gäller detta.

Spigg

Alla forskare och fiskare är överens om att det finns enorma mängder spigg vilket i sin tur leder till minskade bestånd av de flesta fiskar. Framförallt drabbas de fiskarter som leker på våren på grund av att spiggen äter upp ägg och yngel invid kusten i samband med leken. Det storskaliga fisket anser därför att de därför borde få tillstånd att fiska spigg ute till havs.

Klimatet

Tyska forskare anser att det varmare vattnet lett till att den vårlekande sillen misslyckas med leken då ynglen av silkl inte får tag på tillräckligt med mat. Detta har gjort att beståndet av vårlekande sill i västra Östersjön minskat kraftigt i storlek. En teori är att det också kan ha påverkat andra vårlekande bestånd i Östersjön. Kontentan är att i stort sett alla anser att kvoterna på sill i västra Östersjön måste vara mycket låga.

Fisketryck

Internationell forskning har visat att fisketrycket är oväsentligt när det gäller storleken på pelagiska fiskbestånd så länge fisket är reglerat med kvoter. Att förändra fisket påverkar därför i allmänhet inte hur stora bestånden av sill är. Men minskar bestånden av sill måste förstås fisket också minska

Vad som görs och vad som kanske borde göras

Sammantaget menar yrkesfiskare av alla sorter att sillkvoterna i Östersjön kan eller måste minska. Yrkesfiskarna i det storskaliga pelagiska fisket menar samtidigt att de skarpsillskvoterna måste öka och det borde få fiska spigg.

Den lilla minoriteten av forskare på Stockholms universitet och lobbyorganisationerna som anser att allt alltid är yrkesfiskets fel vill bestraffa yrkesfisket och menar i princip att det inte borde fiskas nånting alls. Framförallt inte med trål eller av stora båtar.

Det mesta tyder på att forskarnas modeller för att beräkna bestånden av sill och skarpsill inte är korrekta. De tycks underskatta skarpsillsbeståndet och överskatta sillbeståndet. Myndigheterna verkar inte våga ta några beslut som går emot vad de tror är opinionen i Stockholm. De vill inte heller ifrågasätta forskarnas modeller.

Inget händer och ingen samtalar

Kontentan har blivit att allt förblir som det är och inget förändras. De åtgärder som genomförs (utflyttning av trålfiskegränsen) är meningslösa och förändrar inte ett skit. Ett exploderande skarpsillsbestånd och enormt spiggbestånd tillsamman med sill, skarv och klimatförändringar gör att beståndet av sill minskar och torskbeståndet inte återhämtar sig. Forskarna ser inte detta då de helt litar på sina modeller och inte tycks bry sig om yrkesfiskarnas observationer.

Lobbyisterna och de småskaliga kustfiskarna är fullt upptagna med att slänga skit på det storskaliga fisket. Det storskaliga fisket fiskar i enlighet med vad myndigheterna säger även om de tycker att det är fel. Detta för att allt annat vore olagligt. Forskarna, oavsett åsikt, tycks anse att de alltid har rätt och att observationer som inte stämmer med beräkningsmodellerna alltid är fel.

Och allt fortsätter att gå åt helvete.

Läs mer: