Felräkning av sill saknar betydelse

Forskarna ska ha räknat fel på sillbeståndet i centrala Östersjön. Beräkningarna har sedermera korrigerats och ingenting allvarligt syns i statistiken eller beståndet. Beståndet är ungefär lika stort som det varit i 30 år. I några år tycks det ha lett till att det fiskats lite för mycket, men samtidigt så har skarpsill ibland redovisats som sill vilket lett till att den fiskade mängden sill i verkligheten varit mindre än vad som redovisats.

Forskarnas felräkning och yrkesfiskarnas felaktiga redovisning har jämnat ut verkligheten och inget alarmerande syns när det gäller beståndet av sill i centrala Östersjön. Inte heller när det gäller sill i Bottenhavet finns det något alarmerande. De som påstår att forskarnas felräkning haft nån som helst betydelse vet inte vad de pratar om. De har inte kollat fakta och deras påståenden har ingen som helst koppling till verkligheten.. Detta gäller bland annat de journalister som gjort den så kallade dokumentären Tomt hav.

Här är hur verkligheten ser ut för sillbeståndet i centrala Östersjön:

Sen 1990-talet har beståndet varit i stort sett lika stort som det är idag. Det pendlar runt vad som är maximalt hållbart (MSY). Fisketrycket har ibland legat över vad som anses vara maximalt hållbart (FMSY), men det är en synvilla då det redovisade fisketrycket på grund av felaktig rapportering av skarpsill som sill är för högt under vissa år. Nåt alarmerande syns inte i statistiken från Internationella Havsforskningsrådet (ICES). Den som påstår det har inte tittat på ICES beståndsbedömningar.

Läs mer: