TFC-system kan se mycket olika ut

System med individuella överförbara fiskerättigheter (TFC eller ITQ) kan se mycket olika ut i olika länder. De kan vara knutna till enskilda fiskebåtar vilket är fallet i de flesta länder eller till enskilda personer eller företag. I vissa länder är det i första hand producentorganisationer som innehar fiskerättigheter. Det gäller bland annat i Storbritannien. De fördelar dem sedan till enskilda båtar och/eller företag beroende på hur de som organisation vill ha det.

I många länder berör systemen med överförbara fiskerättigheter endast vissa delar vi fisket. Exempelvis gäller det i Sverige där det bara existerar inom det pelagiska fiske med undantag av kustfisket och på Färöarna där det också enbart finns i det pelagiska fisket.

I vissa länder som exempelvis Sverige och Danmark går det att sälja fiskerättigheter för sig själva vilket inte går i Norge och Tyskland där de måste medföljas av en fiskebåt. I de länderna köps och säljs fiskerättigheter genom att en båt köps eller säljs. De flesta länder har gränser för hur mycket en båt eller person kan äga. I Danmark finns det gränser för hur mycket en person, ett företag eller en båt kan äga i form av fiskerättigheter medan det i Tyskland inte finns några gränser för hur mycket ett företag kan äga.

I en del länder finns det begränsade TFC-system som inte tillåter permanenta överföringar till andra. Så fungerar det i det demersala fisket i Sverige. En del system är rejält komplicerade och andra ganska enkla.

Byten och lån

Fiskerättigheter kan förutom att säljas och köpas också hyra ut, hyras in, lånas ut, lånas in, bytas tillfälligt, bytas för gott. Inom EU tillåts också i allmänhet byten mellan länder och därmed också mellan företag, personer och fiskebåtar i olika länder. Det är till exempel allmänt förekommande mellan svenskt och danskt fiske, framförallt inom den pelagiska sektorn där det till stor del är samma fiskeriföretag och fiskare som har fiskerättigheter i båda länderna.

Jag har tidigare skrivit om hur fiskerättigheterna inom det pelagiska fisket fungerade på Färöarna och i Storbritannien år 2017. Efter det hela tiden sker förändringar sår det så att en del uppgifter kanske inte är helt korrekta idag. Jag har för avsikt att skriva nya inlägg om dessa två länder samt inlägg om systemen på Island, i Norge, Tyskland, Danmark, Sverige och Finland. Kanske också om några andra länder om det går att få tag på bra information.

Läs mer:
Fotnoter:

TFC = Transferable Fishing Concessions
ITQ = Individual Transferable Quotas
IVQ = Individual Vessel Quotas
IQ = Individual Quotas
IFQ = Individual Fishing Quotas

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!