Tyskland – individuella kvoter men liten överförbarhet

Redan 1984 införde Tyskland individuella fartygskvoter (IQ) där fiskerättigheter delades till fiskebåtar som var aktiva vid tillfället baserat på deras historiska fiske. I detta historiska fiske ingick också fiskerättigheter i Nordatlanten, i norskt, färöiskt, grönländskt och internationellt vatten. Därför har tyska företag även fiskerättigheter i vatten som ligger långt från Tyskland.

Systemet med fiskerättigheter regleras av Gesetz Zur Regelung Der Seefischerei Und Zur Durchführung DesFischereirechts Der Europäischen Union (Seefischereigesetz -SeeFischG) och föreskrifter som ges ut av Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE).

Fiskerättigheter

Fiskerättigheterna i sig själva går inte sälja, köpa, hyra ut, låna ut, hyra eller på annat sätt permanent eller tillfälligt överföra på annan ägare. Det är med andra ord inget egentligt TFC-system. Däremot går fiskebåtarna att sälja och då följer fiskerättigheter med. Detta gör att det i praktiken går att handla med fiskerättigheter fast på ett indirekt sätt. En ägare kan överföra fiskerättigheter på en ny båt som ersätter den gamla men inte överföra dem permanent på en annan båt. Däremot får de låta en annan båt som de själva äger fiska de fiskerättigheter som deras båtar äger.

I det tyska IQ-systemet finns det inga ordentliga koncentrationsregler. Det betyder att ett företag via flera olika dotterbolag kan äga hur stor andel som helst av den tyska kvoten. Dessutom medför reglerna att bolagen i princip måste ha kvotbåtar och de kan låta en av de båtar som de äger fiska allt. Det har lett till fiskerättigheterna i huvudsak är fördelade på ett fåtal företag

Förutom direkt fiskerättigheter så kan också producentorganisationer (PO) äga fiskerättigheter. Dessa delas sen ut av de olika producentorganisationerna till de olika företag som ingår i organisationen.

I tillägg till gruppfiskerättigheterna och de individuella fiskerättigheterna finns det också en kvot för det småskaliga fisket som är kollektiv och gemensam. Den fiskas med hjälp av rationer per båt för en viss tid.

I fisket av hästräkor (sandräkor) och musslor finns inga individuella fiskerättigheter/kvoter.

Producentorganisationer

Några av de producentorganisationer som finns är Fischereigenossenschaft Elsfleth e.G, Erzeugerorganisation Küstenfischer Nord, Erzeugergemeinschaft der Nord- und Ostseefischer, Erzeugergemeinschaft der Deutschen Krabbenfischer och Erzeugergemeinschaft Küstenfischer der Nordsee. Dessa fem samarbetar i Vereinigung der deutschen Kutterfischerei och alla organiserar kustfiskare och yrkesfiskare som fiskar i Nordsjön och Östersjön.

Erzeugergemeinschaft der Nord- und Ostseefischer ägs av Erzeugergemeinschaft der Hochsee- und Kutterfischer medan Fischereigenossenschaft Elsfleth e.G. ägs delvis av nederländska företag som äger tyska båtar som fiskar plattfisk. Fischereigenossenschaft Elsfleth e.G. domineras dock av familjen Hullman med sitt företag Hullman Seefischerei Brake (Neptun-Brake).

De två svenskägda fiskeriföretagen (Kristin Fischeri Gmbh, Victoria Fischerei Gmbh) som fiskar i Tyskland liksom de danskägda företagen Thomas Bach Fishing Gmbh och Reederei Wichmann Rasmussen GmbH tillhör eller får sina fiskerättigheter från Erzeugergemeinschaft der Hochsee- und Kutterfischer. De flesta av de företag som är med i Erzeugergemeinschaft der Hochsee- und Kutterfischer har en och samma ägare, Kutterfisch-Zentrale, men inte alla, exempelvis inte de svensk- och danskägda. Även i Erzeugergemeinschaft Küstenfischer der Nordsee har Kutterfisch-Zentrale ett stort inflytande.

De fyra producentorganisationerna Erzeugerorganisation Zentrale Absatzgenossenschaft Rügenfang, Erzeugerorganisation Stralsund und Umgebung, Erzeugerorganisation Wismarbucht och Erzeugerorganisation Usedomfisch organiserar kustfiskare i Mecklenburg och Pommern. De samarbetar i Vereinigung der Erzeugerorganisationen der Kutter- und Küstenfischer Mecklenburg-Vorpommern. Dessutom finns Erzeugerorganisation Schleswig-Holsteinischer Muschelzüchter e.V.

Fjärrfisket

Slutligen finns Seefrostvertrieb Gmbh som består av företag som antingen ägs av det stora nederländska fiskeriföretaget Parlevliet & van der Plas (PP Group) eller det isländska företaget Samherji. Det sistnämnda företaget är Deutsche Fischfang Union (DFFU). Doggerbank Seefischerei och Mecklenburger Hochseefischerei samt deras dotterbolag som är resten av medlemmarna är ägda av PP Group. DFFU äger 55,8% av Seefrostvertrieb medan PP Group äger sammanlagt 44,2%.

Fiskebåtar i den tyska utsjöflottan (medlemmar i Seefrostvertrieb Gmbh)
 • NC 100 Cuxhaven, Deutsche Fischfang-Union GmbH & Co. KG (Samherji)
 • NC 101 Baldvin, Deutsche Fischfang-Union GmbH & Co. KG
 • ROS 170 Annie Hilina, Ostbank Hochseefischerei GmbH (PP Group)
 • ROS 171 Maartje Theodora, Westbank Hochseefischerei GmbH (PP Group)
 • ROS 777 Mark, Warnemünder Hochseefischerei GmbH (PP Group)
 • ROS 785 Helen Mary, Oderbank Hochseefischerei GmbH (PP Group)
 • ROS 786 Gerda Maria, Nordbank Hochseefischerei GmbH (PP Group)
Fiskebåtar i Erzeugergemeinschaft der Hochsee- und Kutterfischer
 • NC 302 Iris, Iris Fischereigesellschaft mbH (Kutterfisch-Zentrale)
 • NC 308 J. von Cölln, J. von Cölln Fischereigesellschaft mbH (Kutterfisch-Zentrale 49%)
 • NC 309 Seewolf, Seewolf Fischereigesellschaft mbH (Kutterfisch-Zentrale)
 • NC 315 Victoria, Victoria Fischerei Gmbh (Nicklason Fiskeri AB)
 • NC 322 Helgoland, Reederei Wichmann Rasmussen GmbH (Christian Wichmann Rasmussen)
 • NC 333 Janne Kristin, Bianca Fischereigesellschaft mbH (Kutterfisch-Zentrale)
 • NC 336 Kristin, Kristin Fischeri Gmbh (Kristin Fiskeri AB)
 • SAS 110 Westbank, Kutterfisch Westbank Fischereigesellschaft mbH (Kutterfisch-Zentrale)
 • SAS 111 Christin-Bettina, Kay Briesewitz?
 • SAS 211 Antares, Antares Fischereigesellschaft mbH (Kutterfisch-Zentrale)
 • SAS 295 Blauwal, Fischereigenossenschaft Sassnitzer Seefischer eG (Kutterfisch-Zentrale)
 • SH 1 Bleibtrau, Küstenfischer Nord eG?
 • SH 4 Ellen Bach, Thomas Bach Fishing Gmbh (Thomas Bach)
Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!