Nederländerna – tidigt ute med TFC

I Nederländerna infördes individuella kvoter (IQ) i fisket av plattfisk redan år 1976. De var inte köp och säljbara och fördelades ursprungligen utifrån de historiska fångsterna. 1977 förändrades det system så att också motorstyrkan för en båt räknades in som bas för fördelningen. Inte heller gick de att hyra, låna eller byta. Däremot kunde båten säljas och kvoterna följde då med. Systemet var svårt att kontrollera då det inte fanns de elektroniska hjälpmedel som finns idag. Förbudet mot försäljning, uthyrning och utlåning av kvoter kringgicks på alla möjliga sätt.

1985 ändrades reglerna så att det gick att byta, låna, sälja och köpa kvoterna som då kan sägas ha förvandlats till överförbara fiskerättigheter (TFC/ITQ). Reglerna kringgicks dock fortfarande och kontrollen fungerande inte ordentlig. Överfiske förekom. Därför infördes också effortbegränsningar och maxgräns för antalet dagar till havs. Första 1988 infördes ett ordentlig och mer välfungerande kontrollsystem.

1987 infördes individuella veckoransoner i fisket av vitfisk (rundfisk) men de var inte överförbara. 1994 infördes månadsransoner som var fullt överförbara. Den ursprungliga fördelningen baserades på historiska fångst och motorstyrka. I det pelagiska fisket infördes individuella kvoter i makrillfisket i Nordatlanten väster om Irland och Skottland år 1983. År 1987 förvandlades de till överförbara fiskerättigheter. 1993 fick sillfisket individuella kvoter som fördelades till producentorganisationer. Dessa fördelade dem i sin tur till enskilda båtar.

Kooperativ

För att underlätta handeln med fiskerättigheter skapades kooperativ som handlade med rättigheterna mellan de båtar som ingick. Inom gruppen var handeln med fiskerättigheter mycket friare och med få begränsningar jämfört med hur det var tidigare. Dessa organisationer har idag förvandlats till producentorganisationer som handhar handel, byten och lån av fiskerättigheter. Vissa begränsningar i tid och mängd finns fortfarande när det gäller handeln med fiskerättigheter. Dessutom behöver affärer godkännas av myndigheter och fördelningen av fiskerättigheter.

Några uppgifter om detta det skulle finnas maxgränser för innehav av fiskerättigheter eller några andra begränsningar har jag inte hittat. Dessutom får fiskerättigheter under kortare tider innehas av banker, finansbolag med mera.

Fisket av musslor och hästräkor (sandräkor) är inte reglerat med ett TFC-system.

Producentorganisationer

Det finns 7 producentorganisationer som alla är med i Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO). De är:

 • Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheergroep Delta Zuid U.A.
 • Coöperatieve Producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond U.A.
 • Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheergroep Texel U.A.
 • Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheergroep Wieringen U.A.
 • Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheergroep West U.A.
 • Coöperatieve Producentenorganisatie voor de Visserij Urk U.A.
 • Internationale Garnalen Producenten Organisatie Rousant U.A.

Utöver detta finns musselfiskarnas PO och det pelagiska fiskets Pelagic Freezer Association (PFA) som organiserar de företag som ägs av Parlevliet & Van der Plas BV, Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV, W. van der Zwan & Zn BV och Interfish oavsett om de hör hemma i Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Polen, Litauen eller Frankrike.

De största demersala fiskeriföretagen är Quotter BV, Jaczon BV, Dadas Groep och De Boer som ägs av W. van der Zwan & Zn BV, Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV, Parlevliet & Van der Plas BV och familjen De Boer. Det gör att de tre stora pelagiska fiskeriföretagen också är de största innehavarna av demersala fiskerättigheter i Nederländerna. Kvotkoncentrationen förefaller var mycket hög i det pelagiska fisket och ganska hög i det demersala fisket.

Nederländska fiskebåtar som tillhör PFA
 • KW 172 Dirk Dirk, Rona BV (Parlevliet & Van der Plas BV)
 • SCH 6 Alida, AZ Ocean Pelagic Fisheries (W. van der Zwan & Zn BV)
 • SCH 24 Afrika, Afrika BV (Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV)
 • SCH 27 Wiron 1, Jaczon Visserij Wiron (Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV)
 • SCH 81 Carolien, Vrolijk IV BV (Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV)
 • SCH 123 Zeeland, Jaczon Zeeland BV (Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV)
 • SCH 153 Cap Blanc, Vrolijk III BV (Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV)
 • SCH 302 Willem van der Zwan, AZ Ocean Pelagic Fisheries (W. van der Zwan & Zn BV)
Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!