Irlands största fiskebåtar 2022

Fiskebåtarna på Irland är i storlek jämförbara med svenska fiskebåtar. En bit över 1 000 bruttoton. På Irland finns det också några som är kring 2 000 bruttoton. De är alla pelagiska fiskebåtar. I praktiken använder alla stora fiskebåtar på Irland hamnen Killybegs i Donegal på nordvästra delan av ön som hemmahamn även om de har en annan hemmahamn registrerad.

Det största fiskeriföretaget på Irland, Atlantic Dawn Group, är mycket större än alla andra fiskeriföretag på ön och de 3 största båtarna på Irland ägs av detta företag. Ägare av Atlantic Dawn Group som har sitt huvudkontor i Killybegs är familjen McHugh. Företagsgruppen har två moderbolag. Atlantic Dawn Unlimited Co och Atlantic Dawn (International) Ltd. Atlantic Dawn har också dotterbolaget Ocean Fresh Foods Unlimited Co (Ocean Fresh Foods Ltd) såväl delägare med 60% i norska Ocean Fresh Food AS. Det irländska bolaget äger ett stort norskflaggat fiskfabriksfartyg som tidigare använts i Västafrika, Ocean Fresh på 7 568 bruttoton. Numera verkar det användas utanför Oman om det inte är skrotat.

Familjen Gallagher äger fiskeriföretaget Ocean Trawlers vid fiskhandelsföretaget Gallagher Bros. (Fish Merchants) Limited som också hör hemma i Killybegs. I Killybegs hör också Doyle Fishing Co Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Western Seaboard Fishing Co och FD Premier Fishing Unlimited hemma.

Ägare av Killybegs Fishing Enterprises Ltd är Seamus Tully och familjen McGuinness. Seamus Tully är också delägare i Western Seaboard Fishing Co. FD Premier Fishing Unlimited ägs av Frank Doherty medan Doyle Fishing Co Ltd ägs av Michael Doyle via Tenbigh Investments Ltd. I Meenbanad som också ligger i Donegal hör Joseph Doherty och hans företag Aine Fishing Co Ltd hemma.

I Glencastle finns Brendelen Ltd som ägs av familjen Gill såväl som Cavankee Fishing Co Ltd som ägs av familjen Cavanagh.

Antarctic Fishing Co Ltd ägs av en annan gren av släkten McHugh än de som äger Atlantic Dawn Group. Familjen O’Shea är ägare av O’Shea Fishing Company via Timothy Marine Holdings Ltd.

D 602 Veronica. Bild: Cemre Shipyard

Största fiskebåtar i Irland tonnagemässigt år 2022, namn, bruttoton, hemmahamn, ägare
 1. D 602 Veronica, 2 172, Dublin, Atlantic Dawn Group (fam. McHugh)
 2. D 95 Lauren, 2 172, Dublin, Atlantic Dawn Group
 3. SO 108 Leila, 2 172, Sligo, Atlantic Dawn Group
 4. D 653 Western Endeavour, 1 988, Dublin, Western Seaboard Fishing Co (Seamus Tullly och John Bach)
 5. D 642 Atlantic Challenge, 1 783, Dublin, Killybegs Fishing Enterprises Ltd (fam. McGuinness och Seamus Tully)
 6. SO 716 Sheanne, 1 588, Sligo, O’Shea Fishing Company Ltd (fam. O’Shea)
 7. SO 709 Brendelen, 1 587, Sligo, Brendelen Ltd (fam. Gill)
 8. SO 708 Father McKee, 1 535, Sligo, Cavankee Fishing Co Ltd (fam. Cavanagh)
 9. D 97 Antarctic, 1 398, Dublin, Antarctic Fishing Co Ltd (fam McHugh)
 10. D 165 Paula, 1 375, Dublin, Doyle Fishing Co Ltd
 11. SO 718 Western Viking, 1 177, Sligo, FD Premier Fishing Unlimited (Frank Doherty)
 12. SO 734 Aine, 1 128, Sligo, Aine Fishing Co Ltd (Joseph Doherty med familj)
 13. SO 109 Vigilant, 1 093, Sligo, Ocean Trawlers Ltd (fam. Gallagher)

Källa: EU:s fiskebåtsregister

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!