Storbritanniens största fiskebåtar 2022

De största fiskebåtarna i Storbritannien är i huvudsak pelagiska fiskebåtar som är hemmahörande i Fraserburgh, Peterhead och på Shetlandsöarna. De sistnämnda kan ha Lerwick eller nån hamn på ön Whalsay som exempelvis Symbister som hemmahamn. Den allra största båten är dock en demersal fiskebåt, H 72 Frank Bonefaas. Den enda övriga stora demersala fiskebåten är H 7 Kirkella. De flesta stora fiskebåtar ägs av familjeföretag.

Ägarföretagen

H 72 Frank Bonefaas ägs av North Atlantic Fishing Co Ltd som är ett dotterbolag till det stora nederländska fiskeriföretaget Cornelis Vrolijk BV. Även K 7 Kirkella ägs av utländska företag. Ägare är Kirkella Ltd som är ett dotterbolag till UK Fisheries Ltd som i sin tur ägs av nederländska Parlevliet & van der Plas (PP Group) ihop med isländska Samherji. Cornelis Vrolijk är dessutom ägare till Fishing Company Wirons som har två båtar på listan över de största fiskebåtarna.

Ett annat stort företag med ägarintressen i det brittiska fisket är Andrew Marr International. Ett av deras dotterbolag är Peter & J. Johnstone Ltd som har ägarintressen i två större fiskebåtar, FR 224 Christina S och PD 379 Quantus. De äger dessa företag ihop med familjen Simpson respektive familjen Buchan.

Dessutom har vi också familjen Colam och deras fiskeriföretag Interfish Ltd. Interfish är huvudägare i Altaire Fishing Co Ltd och Northbay Fishing Co Ltd. Wiseman Fishing Co Ltd ägs av familjen Wiseman.

Mewstead (Fraserburgh) LLP ägs av Challenge Fishing Co Ltd, MB Daystar BF 250 Ltd och Westward BF 350 Ltd. Challenge Fishing Co Ltd ägs av familjen Tait och de andra två bolagen av familjen West. En familj som också bär namnet West äger Castlehill LLP och en familj som heter Whyte äger Eschol Enterprises.

En annan familj med namnet Tait (kanske är de släkt med den tidigare nämnda) äger för sin del Klondyke Fishing Co Ltd som har 3 stora båtar bland de största fiskebåtarna i Storbritannien. Ett annat stort fiskeriföretag med flera båtar på listan är Lunar Fishing Co Ltd som ägs av en familj med namnet Buchan. Kanske är de släkt med den tidigare nämnda familjen med samma namn.

Voyager Fishing Co Ltd har familjen McCullough som ägare, Unity Fishing Co Ltd ägs av familjen Bellany och Sunbeam Fishing Ltd av familjen Duthie.

Shetland

Sen återstår de shetländska företagen. De har i allmänhet många delägare som på olika sätt också för det mesta är släkt med varandra. Serene Fishing Co Ltd ägs av flera personer med efternamnet Polson varav några är från Whalsay samt personer med efternamnen Eunson, Shearer och Sutherland. De flesta av dem är från Whalsy men några är från Lerwick.

Research Fishing Co Ltd ägs främst av personer som heter Sandison och Williamson samt en som heter Wishart. Sandisons är från Whalsay medan de andra är från Lerwick. I Antares Fishing (Whalsay) Co Ltd heter ägarna Anderson, Irvine, Polson, Sandison och Williamson. Samtliga är från Whalsay. Ägarna i Charisma Fishing Co Ltd är alla från Whalsay och heter Anderson, Hutchison, Pearson, Polson, Tulloch och Williamson. Zephyr Fishing Co Ltd ägs av många som heter Irvine och en som bär namnet Simpson. De är alla från Whalsay.

När det gäller Adenia Fishing Co Ltd är den största delägaren L.H.D. Limited, Övriga delägare heter alla Anderson och är från Whalsay och Lerwick. Delägarna i L.H.D Limited heter Spence, Henderson och Crossan. De är från Lerwick. Slutligen har vi Fiskebas Fishing Co Ltd där de flesta delägarna heter Stewart medan andra heter Inkster och Poleson.

LK 62 Research. Bild: SPFA

Största fiskebåtar i Storbritannien tonnagemässigt år 2022, namn, bruttoton, hemmahamn, ägare
 1. H 72 Frank Bonefaas, 6 562, Hull, North Atlantic Fishing Co Ltd
 2. FR 77 Ocean Star, 4 629, Fraserburgh, Mewstead (Fraserburgh) LLP
 3. N 905 Voyager, 4 290, Londonderry, Voyager Fishing Co Ltd
 4. LK 297 Serene, 4 141, Lerwick, Serene Fishing Co Ltd
 5. H 7 Kirkella, 3 976, Hull, Kirkella Ltd
 6. LK 62 Research, 3 862, Symbister, Research Fishing Co Ltd
 7. PD 65 Lunar Bow, 3 439, Peterhead, Lunar Fishing Co Ltd
 8. BF 60 Artemis, 3 215, Fraserburgh, Northbay Fishing Co Ltd och Wiseman Fishing Co Ltd
 9. LK 491 Antares, 2 974, Whalsay, Antares Fishing (Whalsay) Co Ltd
 10. LK 362 Charisma, 2 941, Symbister, Charisma Fishing Co Ltd
 11. PD 165 Pathway, 2 935, Peterhead, Lunar Fishing Co Ltd
 12. LK 394 Zephyr, 2 934, Lerwick, Zephyr Fishing Co Ltd
 13. FR 229 Taits, 2 852, Fraserburgh, Klondyke Fishing Co Ltd
 14. LK 429 Altaire, 2 809, Northmavine, Altaire Fishing Co Ltd
 15. LK 193 Adenia, 2 719, Symbister, Adenia Fishing Co Ltd
 16. FR 224 Christina S, 2 411, Fraserburgh, Freedom Fish Ltd, Shannon Fishing Ltd och Peter & J. Johnstone Ltd
 17. FR 249 Grateful, 2 388, Fraserburgh, Eschol Enterprises
 18. BF 50 Resolute, 2 301, Fraserburgh, Castlehill LLP
 19. LK 145 Antarctic II, 2 282, Whalsay and Skerries, Fiskebas Fishing Co Ltd
 20. FR 228 Chris Andra, 2 247, Fraserburgh, Klondyke Fishing Co Ltd
 21. PD 379 Quantus, 2 084, Peterhead, M.V. Quantus Ltd och Peter & J. Johnstone Ltd
 22. FR 226 Challenge, 1 676, Fraserburgh, Klondyke Fishing Co Ltd
 23. FR 165 Unity, 1 427, Fraserburgh, Unity Fishing Co Ltd
 24. FR 487 Sunbeam, 1 349, Fraserburgh, Sunbeam Fishing Ltd
 25. H 2200 Wiron 6, 1 230, Plymouth, Fishing Company Wirons
 26. H 1100 Wiron 5, 1 230, Plymouth, Fishing Company Wirons

Källo: MMO, Companies House

H 7 Kirkella. Bild: UK Fisheries

Läs mer:
Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!