Yrkesfiskare som hindras att fiska

Det demersala svenska fisket på Västkusten är delvis beroende av att få fiska i norska vatten. Men i år har de inte fått tillgång till norska vatten. Det handlar dels om ett par båtar, GG 150 Älvsborg och GG 500 Vingaskär, som främst bedriver fiskfiske i norskt vatten. Men också om ett tjugotal svenska räktrålare som bedriver en stor del av sitt räkfiske och i flera fall också fiskfiske i norska vatten.

Fiskarnas egen organisation SFPO hävdar att det rör sig om ett 50-tal fiskebåtar, i huvudsak räktrålare. Det är dock en klar överdrift då de bara finns 30-40 aktiva räktrålare. Resten är deltidsfiskebåtar eller kvotbåtar. En del av dem fiskar dessutom bara i svenska vatten och nära kusten.

Norge vägrar komma överens om det demersala fisket i Skagerak och Nordsjön så länge de inte uppnått ett avtal om fisket i Barents Hav. I Barents Hav vill Norge ha en större del av fisket (främst fiskfiske och räkfiske) än vad EU vill acceptera. Konsekvensen av denna osämja är alltså att småskaligt fiske i Sverige och Danmark drabbas.

Även danska yrkesfiskare är drabbade

Det är inte heller bara svenska yrkesfiskare som drabbas utan också många danska yrkesfiskare. Det inkluderar bland annat de 8 räktrålarna (varav en är svenskägd) drabbas av utestängningen från norska vatten:

I løbet af en uge eller to risikerer Henrik Christensen, som har fartøjet HM 424 Westbank i Hanstholm, at løbe tør for fiskerimuligheder, fordi de danske fiskere er udelukket fra at fiske i norsk farvand.

– Vi løber tør for kvote om halvanden uge, og så ved jeg faktisk ikke, hvad vi skal. Det er en falliterklæring, at EU ikke sætter fødderne i over for Norge. For EU bestemmer selv, hvor lang tid det her skal stå på. Det kan løses på fem minutter ved at stoppe importen af fisk fra Norge, men det tør man ikke, siger Henrik Christensen.

– Det her handler om, at Norge vil være færdig med at sælge torsk oppe fra Barentshavet, og hvis vi skal vente på det, så sker der ikke noget før tidligst midt i marts, siger han.

Danska yrkesfiskare är också mycket kritiska till Norges agerande i frågan:

– Vi er godt trætte af det. Norge har ikke rykket sig en meter i forhandlingerne, selv om man fra EU’s side er kommet med forslag til kompromisser. EU har faktisk rykket sig temmelig meget, men på trods af dette sidder de norske forhandlere med armene over kors, siger chefkonsulent Michael Andersen fra Danmarks Fiskeriforening, der har fulgt forhandlingerne.

Norge forlanger blandt andet, at man sænker grænsen for, hvor stor en andel af de fælles kvoter, der må fiskes i norsk farvand.

En lösning på problematiken är att det införs tillfälliga kvoter så länge ingen överenskommelse finns. På det sättet fungerar det mellan EU och Storbritannien. Det borde kunna fungera så även med Norge.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!