Inga katastroflåga nivåer för sill i Östersjön

DN slår på stort. Det är katastroflåga nivåer när det gäller strömming/sill i Östersjön påstår de. Det är inte sant. Vad som är sant är att det finns mycket lite strömming nära kusten i Bottenhavet på våren och försommaren. Det är känd information. Nu har den bekräftats av ytterligare en forskarrapport. Av allt att döma beror det på att beståndet av vårlekande sill/strömming minskat kraftigt. Däremot finns det inga tecken som tyder på att de höstlekande bestånden av strömming/sill minskat kraftigt och inte heller några som helst belägg för att sillbeståndet i Östersjön skulle vara på några extremt låga nivåer. Det mesta tyder istället på att de höstlekande bestånden ökat i storlek.

Journalisten i DN, Lisa Röstlund, begriper uppenbarligen inte hur sillbestånden i Östersjön och Bottenhavet ser ut och fungerar. Det finns lokala kustlekande bestånd som leker på våren. Dessutom finns det lokala kustlekande bestånd som leker på hösten. Slutligen finns det även höstlekande bestånd i både Bottenhavet och Östersjön som leker i utsjön. Det sistnämnda beståndet är enligt den forskning som finns det största.

Utvecklingen när det gäller lokala vårlekande bestånd säger ingenting om utvecklingen när det gäller de höstlekande bestånden och heller ingenting om de bestånd som leker ute till havs. Den undersökning som DN refererar till har där ingen bäring på situationen för sillen i Östersjön som helhet.

Klimatförändringar

Enligt finsk och tysk forskning är den huvudsakliga anledningen till minskningen när det gäller den vårlekande sillen och strömmingen/sillen att Östersjön blivit varmare. Det medför att leken för den vårlekande sillen misslyckas. Däremot påverkas inte den höstlekande sillen av klimatförändringarna. Fisket har mycket liten eller ingen betydelse för sillbeståndens storlek.

Men eftersom det mesta tyder på att de vårlekande bestånden minskat kraftigt i storlek måste fisket förändras även om beståndssituationen inte beror på fisket. Det kustnära fisket behöver sannolikt flyttas från vår till höst vilket kräver en hel del förändringar. Surströmming måste tillverkas av höstlekande sill på hösten. Det har gjorts tidigare och kan naturligtvis göras igen. Dessutom måste det storskaliga pelagiska fisket av sill nära kusten precis som annat fiske begränsas under senvintern och våren.

Inte heller finns det något som helst problem för de sillbestånd som leker i Kattegatt och Skagerak vilket DN också påstår. Däremot finns det problem med det vårlekande beståndet i västra Östersjön på grund av klimatförändringar. Detta bestånd befinner sig i Skagerak och Kattegat under hösten när det fiskas sill där. Därför har sillfisket i Skagerak och Kattegatt begränsats och flyttats till Nordsjön.

Läs mer:
Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!