Nordens stora fiskebåtar – HG 333 Isafold

HG 333 Isafold är för närvarande Danmarks största fiskebåt. Den levererades från varvet till köparna i Danmark i november 2022. Ägare är Rederiet Isafold A/S som ägs till 94% av Skovbrynet Tornby A/S och till 6% av Kristian Larsen Holding Hirtshals ApS. Ägare av Skovbrynet Tornby A/S är Karsten Mølgaard och Lise Bjørn Jørgensen medan Kristian Larsen är ägare av Kristian Larsen Holding Hirtshals ApS.

Ett annat företag med exakt samma ägare är Isafold Invest A/S som med 25% ägarandel i Hornsnes Invest A/S som äger reparationsvarvet Hirtshals Yard A/S, företaget HY Group A/S och dessutom 33% i fiskmjölsföretaget FF Skagen A/S som i övrigt ägs av FF Skagen Fond och färöiska P/f Havsbrun. Kontrollen över FF Skagen A/S ligger dock helt hos FF Skagen Fond.

Fiskebåten

Hemmahamn för HG 333 Isafold är Hirtshals. Bruttotonnaget för HG 333 Isafold är 5 667 ton vilket gör fiskebåten till den överlägset största danska fiskebåten. Längden är 87,6 meter och bredden 19 meter. RSW-tankarna rymmer 3 800 kubikmeter. Det är en kombinerad trålare och snörpvadsbåt. Båten är byggd på Zamakona Yards i Spanien och konstruerad av Salt Ship Design i Norge. Ursprungligen beställdes den av Henning Kjeldsen genom Gitte Henning A/S men efter att han beslutat att avveckla sitt storskaliga pelagiska fiske så köptes den ofärdiga båten av Rederiet Isafold A/S i början av 2022.

HG 333 Isafold. Bild: Zamakona Yards

Isafold är den första fiskebåten som byggts med dieselelektrisk framdrivning, med både de dubbla propellrarna och vinschsystemet baserat på högeffektiva permanentmagnetmotorer (PM).

Framdrivning och elproduktion

Yanmar 8EY26LW generator. Bild: Yanmar

Kombinationen av fem medelhastighets dieseldrivna Yanmar-generatorer som finns i två maskinrum kombinerat med ett 1 130 kWh batteripaket som fins i ett särskilt utrymme ombord ger en anpassningsbar och i de flest fall optimal energiproduktion.

Generatorerna ombord är 2 stycken om 1 300 kW vardera och 3 stycken på 2 100 kW vardera. Huvudmotoreffekten är beräknad till 6 800 kW men hur det beräknas begriper jag inte. Bränsletankarna rymmer 616 kubikmeter diesel.

De dubbla propellrarna och drivlinan är tillverkade av Ingeteam Indar Machines SA.

Fiskeriutrustning

ENTEC Evotec har levererat hela paketet av vinschar ombord på Isafold. Dessa drar också fördel av permanentmagnetteknologi, med en elektrisk drivlina som använder nästa generations Evotec PM-motorer med mycket robusta omvandlare för att bidra till att minska energibehovet och i slutändan även koldioxid-utsläppen.

MultiSoft-trålvinscharna hanteras av ENTEC Evotecs eget autotrålsystem och har en dragkraft på 110 ton. Snörpvadsutrustningen kommer från samma leverantör. Den inkluderar nya funktioner och är utformad för att förbättra sättningen av redskapen och för att göra processen så smidig som möjligt. Vinscharna återvinner också energi och skickar den tillbaka till fartygets system för att göra den tillgänglig för annan utrustning ombord.

SeaQuest har levererat däckskranarna och de elektriska fiskpumparna.

Mycket tanke har lagts ner på RSW-systemet, där tankarna har fått en slät inre finish fri från några hinder eller vassa kanter. Arrangemanget är för vart och ett av de fyra oberoende Johnson Controls RSW-systemen att kyla fyra av tankarna. Kyltankarna i dessa fyra block ger ytterligare energibesparingar, plus att C-Flow-vakuumurladdningen har förstärkts med ytterligare 40 % kapacitet jämfört med standardsystem.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!