Ginneton – Fiskebäcks största fiskeriföretag

Fiskeri AB Ginneton är det tredje största fiskeriföretaget i Sverige. Det är ett företag med verksamhet i både Sverige och Danmark vilket är mycket vanligt när det gäller svenska fiskeriföretag. Tidigare har bolaget haft ett separat danskt företag men numera bedrivs verksamheten i Danmark av en filial till det svenska företaget.

Bolaget ägs av bröderna Kurt Claesson och Thor Claesson samt deras söner Philip Claesson, Jonathan Claeson Chamoret, Jacob Claeson och Johannes Claesson. Familjen Claesson är också delägare i Gifico Fastighets AB och Fiskebäcks Utveckling AB med dotterbolaget Fiskebäcks Hamn AB.

Thor och hans son Johannes Claesson äger också Ceton Utvecklings AB. Eventuellt är också Erik Alexander Fhager från Donsö delägare. Han är dessutom delägare i Kiltank Rederi AB och i fastighetsbolaget Saltskär Bygg och Fastighetsservice AB tillsammans med Thor och Johannes Claesson. Johannes Claesson är också delägare i livsmedelsföretaget Pelagic Seafood Sweden AB tillsammans med Lars-Uno Bryngeld och Dan Börjesson.

Fiskeri AB Ginneton omsatte 144 miljoner SEK under 2021 (172 miljoner SEK 2020). Huvuddelen av omsättningen återfinns i den danska verksamheten. Omsättningen i Ceton Utvecklings AB var 12 miljoner SEK under 2021. De bokförda tillgångarna i Fiskeri AB Ginneton är 824 M SEK och i Ceton Utvecklings AB 2 MSEK. Styrelsen i Fiskeri AB Ginneton består av Thor, Kurt, Philip, Jacob och Johannes Claesson, Jonathan Claeson Chamoret samt Dick Höglund. I Ceton Utvecklings AB sitter Thor Claesson, Johannes Claesson, Erik Alexander Fhager och Petronella Elin Bråse i styrelsen.

Idag äger Fiskeri AB Ginneton två fiskebåtar, den pelagiska trålaren S 205 Ceton på 2 135 bruttoton i Danmark och kräfttrålaren GG 210 Vera C på 98 bruttoton i Sverige. Dessutom är en ny GG 205 Ginneton under konstruktion på Karstensens Skibsværft i Skagen.

Andel av danska fiskerättigheter (februari 2023)
Fiskeri AB Ginneton
 • Sill i östra Östersjön, 15,0%
 • Vitlinglyra (sperling), 13,2%
 • Tobis, 9,1%
 • Skarpsill (brisling) i Nordsjön, 8,3%
 • Skarpsill (brisling) i Östersjön, 4,2%

Källa: Fiskeristyrelsen

Andel av svenska fiskerättigheter  (2023)
Fiskeri AB Ginneton
 • Sill norsk zon (nabo), 17,8%
 • Makrill norsk zon, 16,8%
 • Sill Norska havet (NVG-sill), 16,4%
 • Sill Nordsjön (N, joint), 15,7%
 • Makrill, 15,1%
 • Blåvitling (kolmule), 12,0%
 • Sill östra Östersjön, 11,7%
 • Skarpsill Östersjön, 10,7%
 • Tobis, 10,7%
 • Sill Skagerak och Kattegatt (SK), 7,5%
 • Sill SKN, 7,5%
 • Sill Storbritannien, 7,5%
 • Skarpsill Skagerak och Kattegatt (SK), 3,6% (2022)
 • Sill norra Östersjön, 1,0%

Fiskemöjligheter i Sverige 2022 i kg

Fiskeri AB Ginneton
 • Kräfta Skagerak och Kattegatt, 32 525
 • Torsk Skagerak, 3 617
 • Vitling Skagerak och Kattegatt, 2 736
 • Rödspätta Skagerak, 2 107
 • Torsk Kattegatt, 762
 • Kolja Skagerak och Kattegatt, 420
 • Sej Skagerak och Kattegatt, 347

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Övriga källor: allabolag.se, proff.se, merinfo.se

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!