Themis – näst största svenska fiskeriföretaget

Themis Fiskeri är en fiskerikoncern där moderbolaget heter Rylo AB. Rylo AB har dotterbolagen Themis Fiskeri A/S i Danmark och Themis Pelagic AB i Sverige. I likhet med det största fiskeriföretagen, Astrid, hör Themis-koncernen hemma på Rörö. Themis Pelagic hyr ut personal till det danska företaget. Dessutom finns ett annat danskt företag med samma ägare, Rylo Danmark ApS med dotterbolaget Rylo Fiskeri ApS.

Themis-koncernens ägare är Anders Ryberg, hans son Björn Ryberg och svärsonen Urban Lorentsson. De är alla hemmahörande på Rörö. Ett generationsskifte i koncernen pågår där Anders Ryberg lämnar över till de yngre. Det totala antalet anställda i koncernen är mellan 15 och 20. Rylo AB omsatte 280 miljoner SEK år 2022 (20210701 – 20220630). Rylo Fiskeri ApS har för närvarande ingen fiskebåt. I Sverige har koncernen inga fiskerättigheter utan GG 228 Rymo fiskar på kustkvoten. Bokförda tillgångar i Rylo AB är 1 913 MSEK medan de är 156 MDKK i Rylo Danmark ApS.

Styrelsen i Rylo AB består av Anders Ryberg, Marielle Ryberg, Björn Ryberg, Urban Lorentsson och Roger Wier medan styrelsen i Rylo Danmark ApS består av Anders Ryberg, Björn Ryberg och Urban Lorentsson.

S 144 Themis. Bild: DPPO

Andel av danska fiskerättigheter (januari 2023)
Themis Fiskeri A/S
 • Sill i östra Östersjön, 15,0%
 • Skarpsill (brisling) i Östersjön, 15,0%
 • Sill i västra Östersjön, 13,1%
 • Sill i Skagerak, 12,2%
 • Makrill i Nordsjön norsk zon, 10,3%
 • Makrill i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt, 10,3%
 • Skarpsill (brisling) i Skagerak och Kattegatt, 9,3%
 • Skarpsill (brisling) i Nordsjön, 9,2%
 • Sill i Nordsjön, 8,7%
 • Makrill i färöisk zon, 6,6%
 • Vitlinglyra (sperling), 6,6%
 • NVG-sill (atlantoskandisk sill), 5,4%
 • Blåvitling EU-zon, 0,1%

Källa: Fiskeristyrelsen

Fiskemöjligheter i Sverige 2022 i kg
Themis Pelagic AB
 • Kräfta Skagerak och Kattegatt, 4 000

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Themis Fiskeri A/S äger den pelagiska trålaren S 144 Themis på 1 568 bruttoton och i Sverige har koncernen den lilla demersala fiskebåten GG 228 Rymo på 5 bruttoton.

Förutom fiskeriintressen är Anders Ryberg också delägare i flera fastighetsbolag såsom Röröbo AB, Rörö Fastigheter AB, Rörö Fastigheter 1 AB, Rörö Fastigheter 2 AB och Röröbo Fastigheter AB tillsammans med bland annat Thomas Johansson, Kristian Johansson, Börje Johansson och Niklas Holmgren.

Övriga källor: CVR, allabolag.se

Läs mer:

 

3 svar på “Themis – näst största svenska fiskeriföretaget”

Kommentarer är stängda.