Svenska pelagiska landningar av skarpsill 2022

Pelagiskt fiske är fiske efter fisk som lever i de öppna vattenmassorna och inte vid botten. För svenska fiskare handlar det främst om sill, skarpsill (brisling), makrill och tobis men även om hästmakrill (taggmakrill), sperling (viltinglyra), kolmule (blåvitling) och spigg.

En del pelagiska svenska fiskare fiskar i Danmark och Sverige, en del bara i Danmark och en del bara i Sverige. Fisket sker i Nordatlanten, Nordsjön, Skagerak, Kattegatt, Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. Det finns båtar som bara fiskar i Östersjön eller Bottenhavet/Bottenviken och sådana som bara fiskar i Nordatlanten, Nordsjön, Skagerak och Kattegatt. Fisket med dansk flagg sker på danska kvoter och i samma hav som fisket med svensk flagg. Svenskflaggade båtar byter i allmänhet bort sina fiskerättigheter för kolmule och hästmakrill. De har inga fiskerättigheter för sperling och trynfisk vilket danskflaggade båtar har.

Fisket av makrill är enbart för konsumtion. Fisket av sill i Nordatlanten, Nordsjön, Skagerak är för konsumtion, fisket av skarpsill i Skagerak likaså. Fisket av skarpsill i Nordsjön är i huvudsak för industriändamål, dvs till fiskmjöls- och fiskoljeindustrin. Fisket av sill i Östersjön och Bottenhavet är främst till till foder och industriändamål men det förekommer också en del konsumtionsfiske. Fisket av skarpsill i Östersjön sker enbart för för användning i fiskemjöls- och fiskoljeindustrin samt för användning till foder.

Båtar i det pelagiska systemet

Totalt landade 25 svenska båtar i det pelagiska systemet med individuella överförbara fiskerättigheter pelagisk fisk under 2022. Av dessa hörde 11 båtar hemma i Östersjön. 1 av dem ägs dock av västkustfiskare. Det är SM 53 Glomskär.

8 båtar fiskade både i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt såväl som i Nordsjön. Det var GG 39 Rossö, GG 64 Astrid-Marie, GG 206 Ahlma, GG 207 Torland, GG 218 Västfjord, GG 229 Clipperton, GG 505 Polar och GG 840 Svanen. 6 av dem är större pelagiska fiskebåtar som i huvudsak fiskade skarpsill för fiskmjölsindustrin och sill för konsumtion i Nordsjön. De stora båtarna fiskade mycket lite sill i Östersjön så gnället på stora industritrålare tycks helt felaktigt.

5 båtar landade enbart sill eller skarpsill från Skagerak och Kattegatt. Dessa fyra är GG 1226 Clipppfjord, GG 210 Vera C, GG 77 Falken, GG 330 Carmona och GG 850 Odeskär. GG 1226 Clippfjord och GG 850 Odeskär är rena kvotbåtar.

Östersjön

12 båtar fiskade enbart i Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. GE 49 Arcadia, GG 778 Lövön, KR 59 Solana, SG 40 Miraculix, SIN 50 Laguna, SIN 602 Courage, SM 53 Glomskär, VK 190 Scanö, VY 23 Seiland, VY 33 Britton, VY 43 Viken och VY 23 Seiland. Alla utom GG 778 Lövön hade regional tilldelning. De stora pelagiska fiskebåtarna från Västkusten bytte i stor utsträckning bytt bort sina fiskerättigheter för sill mot fiskerättigheter för skarpsill. Detta möjliggjorde troligen ett mer lönsamt fiske med mindre bränsleförbrukning då det är lättare att fylla trålen snabbt vid fiske av skarpsill.

I det pelagiska systemet finns även 5 båtar som också har demersala fiskemöjligheter. Två av dessa, GG 39 Rossö och GG 840 Svanen, fiskar främst kräfta men även sill och skarpsill i Östersjön, skarpsill i Skagerak och Kattegatt samt sill i Nordsjön. Två båtar är kräfttrålare, GG 210 Vera C och GG 77 Falken, som fungerar som kvotbåtar i det pelagiska systemet och den sista båten, GG 1226 Clippfjord, en kvotbåt.

GG 330 Carmona

Landningar av skarpsill från Nordsjön, Skagerak och Kattegatt, ton
Nordsjön EU-zon
 1. GG 64 Astrid-Marie, 4 271, Astrid Fiske AB
 2. GG 330 Carmona, 1 356, Båt GG 330 Carmona AB
Skagerak och Kattegatt
 1. GG 850 Odeskär, 23, Odeskär AB
 2. GG 840 Svanen, 5, Svanen Fiskeri AB
 3. GG 39 Rossö, 2, Rossö Fiskeri AB
 4. LL 72 Lagun, 2, LL 91 Fisk & Skaldjur AB
Totala landningar skarpsill från Nordsjön, Skagerak och Kattegatt
 1. GG 64 Astrid-Marie, 4 271, Astrid Fiske AB
 2. GG 330 Carmona, 1 356, Båt GG 330 Carmona AB
 3. GG 850 Odeskär, 23, Odeskär AB
 4. GG 840 Svanen, 5, Svanen Fiskeri AB

Svenska båtar med svensk flagg fiskar väldigt lite skarpsill i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt. Endast GG 64 Astrid- Marie och GG 330 Carmona landade några större mängder. Det är båtar som bedrev huvuddelen av sitt fiske i Nordsjön under 2022. Alla båtar med pelagiska landningar av skarpsill från Västerhavet förutom LL 72 Lagun ingår i det pelagiska systemet med individuella fiskerättigheter.

I motsats till när det gäller sill så dominerar västkusttrålare totalt när det gäller fisket av skarpsill i Östersjön. Antalet båtar som fiskar skarpsill på kustkvot är mycket mindre än antalet båtar som fiskar sill på kustkvot. Totalt landade 28 båtar skarpsill från Östersjön 2022. 20 av dem ingår i det pelagiska systemet och 8 stycken fiskade på kustkvoten. Båtar från Västkusten har i stor utsträckning bytt till sig skarpsill istället för sill vilket är förklaringen till att de fiskat mindre sill och mer skarpsill. De är lättare att fiska skarpsill vilket innebär mindre bränsleförbrukning och bättre lönsamhet.

GG 229 Clipperton. Bild: SPF

Landningar av skarpsill från Östersjön, ton
Östersjön
 1. GG 64 Astrid-Marie, 7 077, Astrid Fiske AB
 2. GG 229 Clipperton, 6 484, B-C Pelagic AB
 3. GG 505 Polar, 5 664, Bryngeld Fiskeri AB
 4. GG 207 Torland, 5 244, Torland Fiske AB
 5. GG 218 Västfjord, 4 644, Västfjord Fiskeri AB
 6. GG 206 Ahlma, 4 611, Ahlma Fiskeri AB
 7. GG 778 Lövön, 4 268, Båt GG 330 Carmona AB
 8. VY 242 Vestland, 1 337, VY 242 Vestland AB
 9. VY 33 Britton, 1 011, Enbloms Fiske AB
 10. VK 190 Scanö, 947, VK 190 Fiskeri AB
 11. GG 840 Svanen, 888, Svanen Fiskeri AB
 12. SIN 602 Courage, 822, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB
 13. SIN 50 Laguna, 715, Bröderberg AB
 14. SG 40 Miraculix, 507, Gallerna AB
 15. VY 43 Viken, 474, fam. Olofsson
 16. VY 21 Axelia, 467, Göran Gardell
 17. SM 53 Glomskär, 454, DE Fiske AB
 18. GG 39 Rossö, 387, Rossö Fiskeri AB
 19. SG 64 Vågskär, 182, André Nilsson
 20. VY 76 Boköland, 178, FF Boköland KB
 21. KR 59 Solana, 148, Michael Jonsson
 22. SG 73 Saga, 118, Jonas Olofsson
 23. KR 82 Gitte-Marie, 41, Stefan Nilsson
 24. KR 12 Rönnskär, 28, Ronny Karlsson
 25. KA 20 Hogland, 25
 26. NG 6 Vegas, 10,  OXD Shipping AB
 27. GE 49 Arcadia, 8, Rederi AB Engesberg
 28. VY 23 Seiland, 4, Peter Johansson
Läs mer:

Landningsuppgifter hämtade från Havs- och vattenmyndigheten.

Ett svar på “Svenska pelagiska landningar av skarpsill 2022”

Kommentarer är stängda.