Vänsterpartiet har totalfel om strömmingsfiske

Flera personer från Vänsterpartiet har skrivit en insändare om fiske i Söderhamns-Kuriren. I artikeln kan vi notera att hon har noll koll på verkligheten. De skriver bland annat följande:

Den omfattande bottentrålning som görs av storskaligt industrifiske missgynnar också havsbotten som kolsänka och stör djurlivet, kanske för evigt.

Det är grundläggande fel. Det storskaliga pelagiska fisket som delvis är industrifiske sker med flyttrål och inte bottentrål. Detta fiske har ingen som helst påverkan på bottnarna. Det vore bra om vänsterpartister faktiskt kände till fakta om fisket innan de skriver okunniga insändare.

Vidare vill de flytta ut trålgränsen och stoppa industrifisket. En utflyttning av trålfiskegränsen skulle främst slå mot det kustnära småskaliga fisket. För huvuddelen av det kustnära fisket sker med trål, ofta bottentrål. Det är det småskaliga kustnära fisket som bedriver trålfiske nära kusten och vänsterpartiet vill stoppa detta genom att flytta ut trålgränsen. Det lokala näringslivet skulle förmodligen drabbas hårt om de fick som hon ville. Deras förslag gynnar inte huvuddelen av det kustnära fisket och det gynnar inte beredningsindustrin (surströmmingsfabrikerna).

Vänsterpartisterna tror dessutom att strömmingen/sillen håller på att bli utrotad. Påståendet är dumheter. Det totala sillbeståndet i Bottenhavet och östra Östersjön är inte på något sätt utrotningshotat. Det är inte ens i farozonen. Däremot finns det ett problem vad det gäller den vårlekande sillen/strömmingen. Dessa problem är med all sannolikhet orsakade av klimatförändringar men det kan eventuellt också handla om naturliga variationer i beståndens storlek.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!