Landades det mindre strömming från Bottenhavet år 2022?

År 2021 landades 474 ton strömming/sill på kustkvoten i Norrland. 2022 landades det 449 ton. Minskningen var 25 ton vilket innebär en minskning med 5,3%. En mycket marginell minskning som inte på något sätt visar att strömmingen blivit svårare att fånga. Inte heller visar den på att strömmingen blivit sällsyntare även om många småskaliga yrkesfiskare i södra Norrland hävdar det. Forskare menar att strömmingen blivit sällsyntare på våren invid kusten. Det innebär att den vårlekande strömmingen minskat i mängd. Samtidigt visar ju fångstsiffrorna inet upp någon alarmerande utveckling.

När det gäller enstaka båtars fångster så verkar inte heller fångsterna ha minskat speciellt mycket om vi tittar på de båtar som fiskat mest. Några båtar har fallit bort samtidigt som andra båtar kommit med på listan över de båtar som fiskade mest 2022.

Totalt verkar det inte ha funnits några stora problem att hitta strömming, Trålarna har fått lika mycket under år 2022 som under 2021. Men för garnbåtarna verkar det ha varit problem. Antalet garnbåtar på topplistan har minskat från 3 till 1. Det är troligen ett bevis för att finns en brist på strömming väldigt nära kusten. Samtidigt kan vi konstatera att de små trålarna som fiskar på kustkvoten inte har några problem att hitta strömming/sill. Så surströmmingsfabrikerna har knappast något problem med att hitta råvara även om de brukar hävda det. Sannolikt kan det dock vara problem med kvalitén. För normalt sett är garnfångad sill/strömming av bättre kvalitet än trålfångad. Och brist på garnfångad sill/strömming verkar det finnas.

Landningar av sill/strömming på kustkvoten från Bottenhavet och Bottenviken, 2021, båt, ton, företag
 1. HND 4 Johlin V*, 64, Bondhamns Fisk AB
 2. PÅ 16 Brottsjö*, 45, Perssons Löjrom AB
 3. HA 30 Vilma*, 33, Guldhaven Pelagiska AB
 4. PÅ 34 Polaric*, 30, Renö Fisk AB
 5. HL 3 Thule**, 23, Rederiet Rönnskär AB
 6. LÅ 1 Tärnö*, 16, Gunnar Nilsson, Sören/Luleå
 7. LÅ 18 Nova*, 16, Sundströms Fiske AB
 8. HA 89 Uddvik*, 16, Lindbloms Fisk AB
 9. HA 23 Ramona*, 12, Lerdins Fiske AB
 10. LÅ 42 Lillan*, 12, Thomas Innala AB
 11. GE 31 Norrskär**, 12,
 12. SL 1 Dagny**, 11, Peter Nordin,

*) Siklöjetrålare
**) Garnbåt

Landningar av sill/strömming på kustkvoten från Bottenhavet och Bottenviken, 2022, båt, ton, företag
 1. HA 30 Vilma*, 69, Guldhaven Pelagiska AB
 2. HND 4 Johlin V*, 34, Bondhamn Fisk AB
 3. HA 89 Uddvik*, 33, Lindbloms Fisk AB
 4. LÅ 42 Lillan*, 27, Thomas Innala AB
 5. HA 50 Emma*, 22, Robert Kattilavaara
 6. LÅ 19 Junkön*, 18, Bröderna Ökvist HB
 7. PÅ 16 Ellinor*, 18, ?
 8. LÅ 18 Nova*, 17, Sundströms Fiske AB
 9. HA 4 Sarlut*, 16, Arne Luthström
 10. HA 18 Rebecka*, 14, Allan Lutström
 11. HL 3 Thule**, 14,  Rederiet Rönnskär AB
 12. HA 64 Svallgrund*, 11, Roger Andersson
 13. PÅ 34 Saga*, 10, ?
 14. HA 78 Irene*, 10, Bo Sillman

Det är också så att bara en knapp tredjedel av kustkvoten fiskas upp.

Landningsuppgifterna kommer från Havs- och vattenmyndigheten.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!