Vindkraft är bra för garnfisket

Som ett svar på Vänsterpartiets faktamässigt felaktiga insändare i Söderhamns-Kuriren om strömmingsfiske i Bottenhavet har ett par yrkesfiskare och kustboende skrivit en insändare om vänsterpartiets påstådda dubbelmoral och svek när det gäller det kustnära fisket. De kustboende tar överhuvudtaget inte de faktamässiga felaktigheterna i Vänsterpartiets insändare utan fokuserar på vindkraft. Primärt handlar det om en planerad vindkraftspark på Storgrundet vilket ligger relativt kustnära. Även de kustboendes insändare är dessutom full med faktafel och felaktiga antaganden.

Vindkraft och fiske

Insändarskribenterna menar att det faktum att vänsterpartiet tillstyrkt Storgrundets vindpark är ett svek mot det kustnära fisket. På ett sätt det så. Det kommer inte att gå att bedriva något trålfiske i vindkraftsparken. Däremot är det känt att vindkraftsparker leder till att många fiskbestånd ökar i storlek då de får ett skyddat område med nya konstgjorda revkonstruktioner att leva i. Dessutom finns det inga praktiska hinder för garnfiske i vindkraftsparken. Det handlar bara om att myndigheterna faktiskt ska tillåta det. Mer fiske, minskat område för trålfiske och möjlighet till garnfiske är vad en vindkraftspark rent praktiskt innebär. Knappast en katastrof för det kustnära fisket i sin helhet.

Storgrundets vindkraftspark ligger dessutom helt utanför de områden som anses viktiga för fisket (riksintresse för fisket). Den planerade vindkraftsparken krockar inte med fiskeriintressen och inte heller med naturvården och miljöintressen. Och Sverige behöver vindkraft.

Däremot har insändarskribenterna förmodligen rätt i att det under byggtiden kommer att skapas en del miljöproblem. Men de är av övergående art och på sikt skapas inga permanenta miljöproblem.

Att påstå att kustnära vindkraft innebär ”att allt fiske ödelägges längs med hela Jungfrukusten” är helt enkelt dumheter. Det påverkar fisket men innebär fördelar för garnfiske, mindre nackdelar för trålfiske och förmodligen förbättringar vad det gäller många fiskbestånd.

Svek

Slutligen. Det har tydligen varit en folkomröstningar om Storgrundets vindkraftspark. Dessa gav ett resultat som var negativt för vindkraft. Folkomröstningar i Sverige är rådgivande och inte beslutande. Men min grundläggande inställning är att resultatet av folkomröstningar ska respekteras. Även om resultatet inte stämmer med mina åsikter. Därför har vänsterpartiet också svikit vad det gäller Storgrundets vindkraftspark. På den punkten av yrkesfiskarna och de kustboende helt rätt.

Läs mer om vindkraft:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!