Felaktiga påståenden från myndigheter om sillfisket

I gårdagens nyheter på TV framfördes det flera felaktiga påståenden om det pelagiska fisket i Östersjön och Bottenhavet. Den ena stod nyhetsreportern för när hon påstod att det storskaliga pelagiska fisket (industrifisket) skulle vara ansvariga för att sillbeståndet i Bottenhavet har problem. Detta är ett påstående som helt saknar verklighetsbakgrund. Det finns ingen brist på strömming.

Sillbeståndet I Bottenhavet har i sin helhet inga problem och det småskaliga kustnära fisket landade ungefär lika mycket sill/strömming under 2022 som 2021. Beståndet eller bestånden av vårlekande sill vid kusten är dock litet men det är troligen en konsekvens av klimatförändringar. Det höstlekande beståndet som leker ute till havs är å andra sidan större än tidigare.

Att journalisterna i SVT inte ens lyckas få Västfjords skeppares namn rätt förstärker också bilden av ett oseriöst inslag. Han heter Richard Jarander, inte Richard Gerander. De bryr sig uppenbarligen inte om att ens försöka få de uppgifter de lämnar i programmet att vara korrekta. Oavsett om det handlar om namn på en person eller läge för sillbestånden.

Går inte att fuska

Nästa grova felaktighet står Martin Bjerner från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) för. Helt utan belägg och bevis påstår han att yrkesfiskarna i Bottenhavet fuskar medvetet. Det är en lögn och det vet Bjerner. Eller så är han en man som inte har den kompetens han borde ha på det jobbet han har.

Det går inte att ange korrekta siffror på fördelningen av fångsten i det pelagiska trålfisket. Det har jag tydligt visat i ett tidigare inlägg. Detta är välkända förhållanden för Bjerner. Visserligen tas stickprov regelbundet under tiden som fisken pumpas från trålen ombord i fiskebåten. Men i en fångst på några hundra ton är det omöjligt att få fångstsammansättningen rätt med hjälp av enstaka stickprov och synen. Om det inte går att gissa rätt går det inte heller att fuska medvetet.  Så det förekommer inget fusk.

En annan felaktighet kommer från munnen på länsfiskekonsulent Karl Gullberg. Också han påstår att det förekommer ett medvetet fusk. Han att det verkar vara lönsamt att fuska och att det uppenbarligen pågår år efter år. Som jag tidigare skrev går det dock inte att fuska medvetet eftersom det inte går att få till en korrekt bild av fångstsammansättningen. Det handlar i praktiken om välinformerade gissningar som inte kan bli exakta och därmed är medvetet fusk inte möjligt.

Finns inget behov av fusk

I nyhetsinslaget påstås också att fusket kan innebär att båtarna kan fortsätta fiska med småmaskiga skarpsillstrålar på grund av det påstådda fusket. I Bottenhavet finns inte några större mängder skarpsill även om klimatförändringarna troligen medfört att det blivit mer skarpsill i Bottenhavet än det var tidigare. Det är därför ett marginellt problem med för stora fångster av skarpsill.

Så vitt jag vet bedrivs inte heller något riktat fiske mot skarpsill i Bottenhavet utan bara riktat sillfiske. Fiskerättigheterna för skarpsill gäller dessutom för hela Östersjön och det betyder att båtarna som fiskar i Bottenhavet i allmänhet inte har någon brist på skarpsill. Dessutom kan de vid behov byta till sig skarpsill från andra länder. Nåt incitament eller behov för fusk finns inte.

Inte heller i Östersjön är detta ett trovärdig scenario. De stora båtarna bedriver idag nästan uteslutande ett riktat skarpsillfiske. Det riktade sillfisket  är numera så gott som obefintligt. Mindre trålare från östkusten bedriver dock ett riktat sillfiske men inte de stora från västkusten. I de södra och västra delarna av Östersjön (område 22-27) får småmaskig trål normalt inte användas (om jag fattat reglerna rätt). Oavsett detta så byter de stora trålarna bort fiskerättigheter för sill mot fiskerättigheter för skarpsill. Byten sker ofta med båtar från andra länder. Nåt behov av fusk finns helt enkelt inte.

Rapporteringen visar på den monumentala okunnighet som journalister uppvisar när det gäller fiske. Myndigheter får säga vilka felaktigheter som helst utan att ifrågasättas och nyhetsjournalisterna agerar propagandister istället för opartiska nyhetsförmedlare.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!