Vindkraftsföretagen uppträder nonchalant mot fisket

När vindkraftsföretag lägger fram planer och förslag på var de ska bygga vindkraftverk till havs genomförs nästan aldrig några möten med representanter för fiske. Några samråd äger inte rum och fiskets organisationer tillfrågas i stort sett aldrig. Kraftbolagen uppvisar en monumentalt nonchalant inställning.  Jag är därför inte ett dugg förvånad över att fiskeriorganisationer och yrkesfiskare är mycket skeptiska till havsbaserad vindkraft och till kraftbolagen så som det uttrycks i en ledarartikel på SFPO:s hemsida:

Den havsbaserade vindkraftens företrädare talar falskt om samexistens med yrkesfisket. Sanningen är att inget vindkraftsföretag till dags dato har talat med yrkesfisket om var lämpliga platser för marin vindkraft finns innan de valt plats. Det vindkraftsföretagen erbjuder är ingenting annat än ett storskaligt experiment med de marina ekosystemen. Vi möter gång efter annan en inte helt ärlig industri – med ägarintressen från Kina, Gulfstater och Norge – som vill industrialisera våra hav.

När det gäller ägandet har dock ledarskribenten fel. Nästan all vindkraft i Sverige kontrolleras av svenska företag. Detta även om en hel del kapital från Kina, Norge och andra länder satsats på svensk vindkraft.

Dessutom förefaller det som om Havs- och vattenmyndigheten också nonchalerar fisket och fiskets organisationer på ett uppseendeväckande sätt. Det är i huvudsak en annan fråga än vindkraften men får troligen även konsekvenser på detta område.

Positiv till havsbaserad vindkraft

På det generella planet är jag positiv till havsbaserad vindkraft och den kan mycket väl samexistera med fisket. Men det förutsätter att fiskets organisationer inkluderas i arbetet, att vindkraftsparker inte anläggs i områden som är viktiga för fisket samt att garnfiske och burfiske tillåts inom vindkraftsparkerna.

Det är helt oacceptabelt att vindkraftsparker anläggs i områden som har stor betydelse för fisket och att fiskets organisationer utesluts från planeringsarbetet. Nonchalansen från vindkraftsföretagen är oseriös och skapar en onödig konflikt. En konflikt som kan undvikas om vindkraftsföretagen pratar med fiskets organisationer istället för att nonchalera dem.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!